Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Convocatòries CURS 2023-2024

CONVOCATÒRIA URGENT HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Contractació de Professorat Substitut. Departament d'Història Moderna i Contemporània. Placa nº: 4505. Curs: 2023/2024. Àrea: Història Contemporània

CONVOCATORIA 5 AJUDANT DOCTOR

Resolució de data 13 de setembre de 2023 del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat ajudant doctor per al curs 2023-2024

CONVOCATÒRIA  URGENT GEOGRAFIA HUMANA

Contractació de professorat substitut departament de Geografia  plaça nº: 1152, àrea: Geografia Humana, Departament: Geografia

Contractació de professorat substitut departament de Geografia  plaça nº: 6657 , àrea: Geografia Humana, Departament: Geografia 

CONVOCATÒRIA  URGENT HISTÒRIA ANTIGA

Contractació de professorat substitut departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga  plaça nº 8216, àrea: Història Antiga

CONVOCATÒRIA  URGENT HISTÒRIA MEDIEVAL

Contractació de professorat substitut departament d'Història Medieval i Ciències i Tècnicques Historiogràfiques plaça nº: 9235, àrea: Història Medieval

CONVOCATÒRIA  URGENT GEOGRAFIA HUMANA

Contractació de professorat substitut departament de Geografia  plaza nº: 6657 , Àrea: Geografia Humana, Departament: Geografia 

Contractació de professorat substitut departament de Geografia  plaza nº: 1152 , Àrea: Geografia Humana, Departament: Geografia 

CONVOCATORIA 2 AJUDANT DOCTOR

Resolució de data 16 de juny de 2023 del Rectoradt de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat ajudant doctor per al curs 2023-2024

Arqueologia 5356

 

Convocatòries CURS 2022-23

CONVOCATÒRIA 16

Resolució de data 20 de desembre de 2022  del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023

CONVOCATÒRIA 15

Resolució de data 2 de desembre de 2022  del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023

CONVOCATÒRIA 12

Resolució de data 11 de novembre de 2022  del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023

 

CONVOCATÒRIA 7

Resolució de data 18 de juliol de 2022  del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023

CONVOCATÒRIA 6

Resolució de data 7 de juliol de 2022  del Rectorat de la Universitat de València,per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

 

CONVOCATÒRIA  4

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

Historia Antiga 9355

 

CONVOCATÒRIA  1

RESOLUCIÓ de 26  de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2022-2023.

Convocatòries CURS 2021-22

Convocatòria 1

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

 

Convocatoria 3

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022

 

Convocatoria 4

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

AGR

Història de l'Art

 

Convocatoria 8

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. 

Historia Moderna

 

CONVOCATÒRIA URGENT. DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA. AREA AGR

 

Convocatoria 12

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre  de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. 

Història de l'Art 

9684

4811a-4811b

 

Convocatoria 14

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022. 

Geografia Humana 1920a

Anàlisi Geogràfica Regional 2563c

Geografia Fisica 9961b

Convocatòries 2020-21

 

CONVOCATÒRIA URGENT. DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA

 

CONVOCATORIA URGENT.

CONVOCATÒRIA 12

RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

GEOGRAFIA HUMANA

1152b

9128

GEOGRAFIA FISICA

AGR

2563c

9057a

CONVOCATORIA 9

RESOLUCIÓ de 11 de novembre de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021.

ANÀLISI GEOGRÁFICA REGIONAL

2563a

9057b

 

GEOGRAFIA HUMANA

1152a

9669a-9669b

 

CONVOCATÒRIA 7. Resolució de 28 de setembre de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, por la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021

CONVOCATÒRIA 1. RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2020, del Rectoradt de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021. 

GEOGRAFIA HUMANA

ANÀLISI GEOGRÁFICA REGIONAL

GEOGRAFIA FISICA

Convocatòria 3. RESOLUCIÓ de 10 de juliol  de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs para la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2020-2021. 

Acord d'ampliació del termini per a la constitució i publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos de la plaça nº 9474 de professorat associat pertanyent al Departament d'Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, adscrit a la Facultat de Geografia i Història. (CONVOCATÒRIA Nº 3)​

 

Convocatòries 2019-20

 

 

 

 

Convocatòries 2018-19

 

 

 

 

 

 

Convocatòria urgent. Curs 2018-19. Proposta de provisió. Plaça núm. 9785 de professorat associat. Àrea d'Història Contemporània. Departament d'Història Moderna i Contemporània

 

Convocatòria urgent. Curs 2018-19. Proposta de provisió. Plaça núm. 7204 de professorat associat. Àrea d'Història Contemporània. Departament d'Història Moderna i Contemporània.

 

Convocatòria urgent. Curs 2018-19. Proposta de provisió. Plaça núm. 9691 de professorat associat. Àrea d'Història Contemporània. Departament d'Història Moderna i Contemporània.

 

 

 

 

 

Convocatòries 2017-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòries 2016-17

 

Convocatòria nº 1. Llista provisional d'admesos i exclosos de professor contractat doctor interí. Departament d'Història de l'Art, àrea d'Història de l'Art. Plaça nº 1214.

 

Convocatòria nº 1. Llista provisional d'admesos i exclosos de professor contractat doctor interí. Departament de Geografia, àrea d'Anàlisi Geogràfica Regional. Plaza nº 6207
 
Concurs urgent. Convocatòria de plaça de professor associat nº 9782. Àrea de Geografia Humana. Departament de Geografia
 
Plaça/es nº 9057  Professor/a associat/ada, Departament Geografia, Àrea Anàlisi Geogràfica Regional
 
Plaça/es nº 9782  Professor/a associat/ada, Departament Geografia, Àrea Geografia Humana
 
Plaça/es nº 1149a - 1149b Professor/a associat/ada, Departament Geografia, Àrea Geografia Física
 
Plaça nº 7204 - 8722 Professor/a associat/ada, Departament Història Moderna i Contemporània, Àrea Història Contemporània
 
Plaça nº 9691 Professor/a associat/ada, Departament Història Moderna i Contemporània, Àrea Història Contemporània

 

Plaça nº 4858  Professora Associat/da, Àrea Anàlisi Geogràfica Regional

 

Plaça nº 2563  Professora Associat/da, Àrea Anàlisi Geogràfica Regional

Plaça CONTRATAT DOCTOR nº1155 Àrea GeografIa Humana, Departament Geografia
 
Concurs urgent. Convocatòria. Plaça professor/a associat/da. nº 1176a. Àrea: Història Antiga
 
Concurs urgent. Convocatòria plaça professor/a associat/da nº 1258a. Àrea: Història Medieval.

 

Plaça nº 4858 Professor/a associat/ada,àrea Anàlisi Geogràfica Regional

 

Plaça nº 9961 Professor/a associat/ada,àrea Geografia Física
 
Plaça nº 2224 Professor/a ajudant doctor/a,àrea Anàlisi Geogràfica Regional
 
Plaça nº 1251-6485 Professor/a ajudant doctor/a,àrea Història de l'Art
 
Plaça nº 5944 Professor/a ajudant doctor/a,àrea Història Moderna

 

Convocatòries 2015-16

 

Plaça nº 2563 Professor/a associat/ada,àrea Anàlisi Geogràfica Regional
Plaça nº  9416 Professor/a associat/ada, àrea Història de l'Art
Plaça nº  9669 Professor/a associat/ada, àrea Història de l'Art
Plaça nº  9415   Professor/a associat/ada, àrea Història de l'Art
Plaça nº  9786 Professor/a associat/ada, àrea Història Contemporànea
Plaça nº 2428a-2428b Professor/a associat/ada, àrea Història Contemporànea.

 

Plaça nº 1216 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història de l'Art.

 

Plaça nº 4903 Professor/a associat/ada, àrea 430 Geografia Física.
Plaça nº 8930 Professor/a associat/ada, àrea 430 Geografia Física.
Plaça nº 1153 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Geografia Humana.
Plaça nº1191 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història Contemporànea.
Plaça/es nº 1168-1169 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història Antiga.

 

Plaça nº 4554 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història de l'Art.
Plaça nº 51 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Arqueologia.

 

Convocatòries 2014-15

 

Plaça nº 1195a-1195b Professor/a Associat, àrea Història Contemporània(450)
Plaça nº 9313b- 9785 Professor/a Associat, àrea Història Contemporània(450)
Plaça nº 9684 Professor/a Associat,àrea Història de l'Art(465)

 

 
Plaça 9782 Professor/a Associat. àrea Geografia Humana
 
Plaça 1151a - 1151b Professor/a  Associat, àrea Geografia Humana

 

Plaça 1185 - 6382 (2 plaçes) Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història Contemporània (450)

 

Plaça 2226 - 6383 (2 plaçes) Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història de l'Art (465)
 
Plaça 6052 Professor/a ajudant doctor/a, àrea Història Moderna (490)