Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Mitjançant el Portal de l'Empleat/da podrà fer els següents tràmits online:

  • Rebut de nòmina
  • Abonaments i descomptes
  • Certificat de retencions
  • Sol·licitud modificació de dades personales
  • Sol·licitud modificació de dades bancàries
  • Document de Dades de l'Entitat  Bancària per a la domiciliació de la Nòmina
  • Sol·licitud augment de l'IRPF
  • Estat de les meues sol·licituds
  • El meu certificat de serveis
  • El meu full de serveis

Model 145. IRPF. Retencions sobre rendiments de treball. Comunicació de dades al pagador.