Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

 

Nom Categoria Departament
Manuel Albaladejo Vivero  Professor/a amb vinculació permanent Prehistòria i Arqueologia
Juan Miguel Albertos Puebla Professor/a amb vinculació permanent Geografia
Ferran Archiles Cardona  Professor/a amb vinculació permanent Història Moderna
Ana Mª Camarasa Belmonte Professor/a amb vinculació permanent Geografia
Jorge Antonio Catalá Sanz Professor/a amb vinculació permanent Història Moderna
Juan Chiva Beltrán Professor/a amb vinculació permanent Història de l'Art
José María Cruselles Gómez Professor/a amb vinculació permanent Història Medieval
Juan Vte. García Marsilla Professor/a amb vinculació permanent Història Medieval
Yolanda Gil Saura Professor/a amb vinculació permanent  Història de l'Art
Felipe Jerez Moliner Professor/a amb vinculació permanent Història de l'Art
José Luis Jimenez Salvador Professor/a amb vinculació permanent Prehistòria i Arqueologia
Antonio Carlos Ledo Caballero Professor/a amb vinculació permanent Història Antigüetat i Cultura Escrita
Manuel Lomas Cortés Professor/a amb vinculació permanent Història Moderna
Mª Luz Mandingorra Llavata  Professor/a amb vinculació permanent Història Medieval
Josep Montesinos Martínez  Professor/a amb vinculació permanent Història del Art
M. Teresa Orozco Köhler Professor/a amb vinculació permanent Prehistòria i Arqueologia
Juan Francisco Pardo Molero Professor/a amb vinculació permanent Història Moderna
M. Dolores Pitarch Garrido  Professor/a amb vinculació permanent Geografia
Anaclet Pons Pons  Professor/a amb vinculació permanent Història Contemporànea
Miguel Requena Jiménez Professor/a amb vinculació permanent Història Antigüetat i Cultura Escrita
Julia Salom Carrasco  Professor/a amb vinculació permanent Geografia
Marisa Vázquez de Agredos Pascual  Professor/a amb vinculació permanent  Història del Art
Javier Andreu Miralles  Professor/a sense vinculació permanent Història Moderna
M. Teresa Izquierdo Aranda  Professor/a sense vinculació permanent Història del Art
M. Elvira Mocholí Martínez  Professor/a sense vinculació permanent Història del Art

Clara Solbes Borja

 Personal Investigador en Formació (PIF)  
Joaquin Lacasta Calvo Personal de Administració i Serveis (PAS) Administrador
María Nieves Julia Gómez Manzano  Personal de Administració i Serveis (PAS) Geografía

Consuelo Mares García

 Personal de Administració i Serveis (PAS) Secretaría del Centro
M. José Miguel Jarque Personal de Administració i Serveis (PAS)  
Mercedes Montes Viana Personal de Administració i Serveis (PAS) Secretaría del Centro
Lucía Rojo Iranzo Personal de Administració i Serveis (PAS)  
Santolaria Beltrán, José  Estudiants (SEPC)
Guinart Pérez, Rafael  Estudiants (FEU)
Caselles Herreros, María  Estudiants (BEA)
Barber i Ferri, Emili  Estudiants (SEPC)
Nueda López, Francisco Miguel  Estudiants (FEU)
Costa Álvarez, Oriol  Estudiants (SEPC)
Moltó Colomer, Francesc Ramón  Estudiants (SEPC)
Martínez Gras, Abel  Estudiants (FEU)
Huerta Maciá, Alba  Estudiants  
Cantos Martínez, Andrea  Estudiants (SAO UV)
Baldó Forner, Victor  Estudiants (SAO UV)
Vidal Arocas, Ignacio  Estudiants (SAO UV)
Benimeli Blasco, Aitana  Estudiants (SAO UV)
Beltran Vázquez, Octavio  Estudiants (SAO UV)