Universitat de ValènciaGrau en Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

Documents i normativa

Informació del curs APRÈNTFG, que pot ser útil per a l'elaboració del treball fi de grau, ofertat pel Servei de Bibiloteques.

Coordinador de Treball Fi de Grau: Yelko Rodríguez Carrasco (yelko.rodriguez@uv.es)

Curs acadèmic 2023-2024

SESSIÓ INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU

  • DIA: 27 d'abril de 2023
  • HORA: A Les 13:00 horas
  • LLOC: Saló de Graus de la Facultat de Farmàcia

Presentació TFG 2023-2024

Per a poder matricular-se del Treball Fi de Grau l'estudiant haurà de tindre superats 160 crèdits entre assignatures bàsiques i obligatòries.

Autoproposta: Del 26 de juny al 14 de juliol de 2023.

Els estudiants que vullguen presentar una autoproposta de Treball Fi de Grau hauran de posar-se en contacte amb el professor que enviarà el model d'autoproposta a la Secretaria del Departament corresponent i una còpia a: maria.m.gonzalez@uv.es

A la segona quinzena de setembre es publicarà a la web si estan acceptats o no.

Repetidors: Els estudiants repetidors han de confirmar amb el seu tutor/a que continuen amb el mateix treball Fi de Grau  i hauran de comunicar-ho per mail a: maria.m.gonzalez@uv.es, abans de l'elecció de temes.

Important:  En cas que no siga acceptada la autoproposta del estudiante, així com els estudiants que no comuniquen que continuen amb el mateix treball del curs anterior, s'inclouran en el llistat d'elecció de temes.

Oferta: Els treballs oferits pels departaments es publicaran en la web en la segona quinzena de setembre.

Elecció del Treball:  6 d'octubre a les 12'00 h. al Saló de Graus de la Facultat de Farmàcia.

El llistat amb l'orde per a l'elecció del Treball Fi de Grau es publicarà en l'última setmana de setembre. L'orde per a l'elecció es basa en la mitjana, en base 10, de l'expedient (en cas d'empat, triarà en primer lloc l'estudiant que tinga major nombre de crèdits superats).

Termini de sol.licitud d'ampliació : del 29 de gener al 9 de febrer de 2024. Contactar con Mar González (maria.m.gonzalez@uv.es)


Convocatòries de Defensa del Treball Fi de Grau en Nutrició Humana i Dietètica  2023-2024 :

1ª convocatòria: 27 octubre 2023, 1 desembre 2023, 19 abril 2024, 14 juny 2024, 5 juliol 2024, 19 juliol 2024

2ª convocatòria: 6 setembre 2024 (pendent confirmar)

 i en cas excepcional, quan ho sol.liciten 5 o més estudiants.

Important: La sol.licitud de defensa es realitzarà a través dela Seu Electrònica - ENTREU, 10 dies abans de la data triada per a defendre el Treball Fi de Grau, adjuntant el mateix en format PDF. El tutor acadèmic haurà d'enviar la seua valoració per correu electrònic en el mateix termini a: maria.m.gonzalez@uv.es

 

 

Documents i normativa