Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

La Universitat de València dóna suport a la participació de l'estudiantat universitari en iniciatives que promouen el desenvolupament humà, econòmic i social i relacions més justes i equitatives, així com en activitats d'educació i sensibilització per al foment de la solidaritat i la justícia social entre la comunitat universitària. Entre altres accions, es troben aquestes ajudes que gestiona el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi) i que es convoquen periòdicament:

Ajudes a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat
Aquesta convocatòria dóna suport a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat, promoguts i gestionats per estudiants de la Universitat de València que s'agrupen en associacions o col·lectius. També pretén afavorir la col·laboració de l'estudiantat amb associacions i ONGD valencianes que treballen en països estructuralment empobrits o amb els sectors més desfavorits de la societat valenciana (barris d'acció preferent, persones en situació de pobresa, etc.)

Borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació
Ajudes econòmiques a estudiants destinades a cobrir les despeses de desplaçament i allotjament derivades de la participació en activitats de cooperació, solidaritat i educació al desenvolupament que realitzen en col·laboració amb una ONGD en països estructuralment empobrits.