Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

  • ARTEC
L'objectiu del projecte PREVISOR (plantejant a 3 anys en el període 2006-2008) consisteix en la implantació d'un sistema de simulació d'un entorn de construcció, emprant les últimes tecnologies basades en informàtica gràfica en temps real (realitat virtual).
Descripció

Aquest projecte permet la formació i avaluació del personal de la construcció en procediments i pràctiques de seguretat laboral. El sistema emprarà tècniques de Realitat Virtual per tal d'aconseguir que el subjecte se senti immers en l'entorn simulat i s'enfronti a ell amb les mateixes expectatives que ho faria a un entorn real. Això permetrà que el subjecte pugui practicar situacions de risc sense un perill real per a ell. El fet de sentir- involucrat i protagonista de la situació fa que la transferència de coneixement es més gran que en un entorn passiu en què sigui simplement espectador, amb aquests sistemes es persegueix el paradigma d'aprenentatge per l'experiència.

DRAGADOS SA, empresa capçalera de l'Àrea de Construcció del Grup ACS, és líder del seu sector a Espanya i un dels tres primers grups europeus. DRAGADOS S.A. manté un major enfocament cap a l'obra civil, ja sigui en la construcció d'importants projectes d'autovies, autopistes, carreteres, com en obres marítimes, obres hidràuliques, infraestructures metropolitanes, aeroports, ports, etc. En concret, aquest segment d'activitat representa al voltant del 60% del total de la indústria de la construcció i compta amb una sòlida posició competitiva a escala mundial per la complexitat , dimensió i qualitat dels projectes realitzats.
Les xifres de lesions, accidents i malalties vinculades al treball que es registren a les obres en construcció superen sovint les de qualsevol altra indústria. És per tant imprescindible millorar els nivells de seguretat i salubritat en la construcció. Més d'un 30 % dels accidents laborals amb baixa que es van registrar l'any passat han tingut lloc entre empleats de la construcció . Només l'any 2005, aquest sector va causar la mort de 315 treballadors a tot Espanya. Segons estudis realitzats per diversos organismes, les principals causes d'aquests accidents laborals radiquen en els errors organitzatius.
Considerant la formació com a element essencial per combatre la sinistralitat i tenint en compte la criticitat d'aquest aspecte en el sector de la construcció, en DRAGADOS, s'ha optat per intensificar la formació, tant a la mà d'obra directa de les obres, com a personal especialitzat ia les empreses col·laboradores, abans de començar a desenvolupar els seus serveis.
L'objectiu del projecte PREVISOR (plantejant a 3 anys en el període 2006-2008) consisteix en la implantació d'un sistema de simulació d'un entorn de construcció, emprant les últimes tecnologies basades en informàtica gràfica en temps real (realitat virtual), que permeti la formació i avaluació del personal de la construcció en procediments i pràctiques de seguretat laboral. El sistema emprarà tècniques de Realitat Virtual per tal d'aconseguir que el subjecte se senti immers en l'entorn simulat i s'enfronti a ell amb les mateixes expectatives que ho faria a un entorn real. Això permetrà que el subjecte pugui practicar situacions de risc sense un perill real per a ell. El fet de sentir- involucrat i protagonista de la situació fa que la transferència de coneixement es més gran que en un entorn passiu en què sigui simplement espectador, amb aquests sistemes es persegueix el paradigma d'aprenentatge per l'experiència.

Proyecto PREVISOR

   

Capturas del aspecto final de la Obra Virtual.

   

Aspecto final del simulador y premio a la innovación obtenido en Laboralia 2007.

 

Data d'inici
2006 Març
Data de finalització
2008 Octubre
Entitats col·laboradores:

DRAGADOS - Grupo ACS (Subvención PROFIT FIT-350100-2006-271)