Logo de la Universitat de València Logo Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Logo del portal

Proyecto europeo UP-Access: Upgrading Access Points for cross-border eDelivery

  • 3 de setembre de 2018
Image de la noticia

La Universitat de València coordina, a través de l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i Comunicació (IRTIC), el Projecte Europeu “UP-Access: Upgrading Access Points for cross-border eDelivery” (INEA/CEF/ICT/A2017/1527154), cofinançat per la Unió Europea mitjançant la línia pressupostària CEF (Connecting Europe Facility), per a implementar el protocol AS4 i actualitzar el Service Metadata Publishers (SMP) dels 4 punts d'accés PEPPOL d'aquest consorci (lnvinet, BabelWay, Storecove/DATAJust and Credemtel) utilitzat per milers de clients de diferents Estats membres. Els principals resultats són les seues solucions eDelivery actualitzades migrant d'AS2 a AS4 com un procés obligatori definit per OpenPEPPOL. Tota la implementació es basarà en la Plataforma de Serveis Centrals de la UE i passarà els serveis de validació de CEF Digital associats al mòdul eDelivery. En aquest sentit, es consideraran les principals implementacions de codi obert utilitzades per la comunitat PEPPOL i eSENS, especialment HOLODECK i CIPA eDelivery.

 

Els participants del projecte UP Access són:

1. Universitat de València (UVEG)

2. Valencia Interactiva SL (VALTIVA) - Espanya

3. Invinet Sistemes 2003, SL (Invinet) - Espanya

4. Babelway (Babelway) - Bèlgica

5. Datajust B.V. (Datajust) - Holanda

6. Credemtel S.P.A. (Credemtel) - Itàlia

El projecte UP-Access, que va començar el 01/03/2018 i finalitzarà el 28/02/2019, té com a objectiu principal implementar el protocol AS4 i actualitzar els Service Metadata Publishers (SMP) dels 4 punts d'accés PEPPOL AS2 dels socis del consorci (és a dir, Invinet, Credemtel, Babelway i Storecove/Datajust) utilitzats per milers de clients de diferents Estats membres. D'aquesta manera, l'acció garantirà l'actualització de les solucions eDelivery existents dels beneficiaris mitjançant la seua migració del perfil AS2 a l'AS4 com a procés obligatori definit per OpenPEPPOL. Cada beneficiari avaluarà les principals implementacions de codi obert utilitzades per la PEPPOL i la comunitat eSENS abans d'iniciar la seua pròpia implementació.

 

La nova infraestructura eDelivery resultant de l'acció complirà els requisits tècnics corresponents per a obtindre la qualificació d'acord amb el Reglament eIDAS. En conseqüència, les solucions aplicades facilitaran l'intercanvi transfronterer de milers de documents electrònics.

 

La Universitat de València, que coordina el projecte, serà responsable de la gestió administrativa i financera del projecte i de la gestió del coneixement. També s'encarregarà de la recopilació de tots els requisits tècnics necessaris per a establir els Punts d'Accés d'acord amb els perfils e-SENS i PEPPOL i les necessitats dels Proveïdors de Serveis de Confiança (TSP). Inclou la revisió de tota la documentació tècnica associada a l'eDelivery Building Block, al PEPPOL i a l'e-SENS en relació amb la implementació d'AS4 i SMP i les normes de funcionament del Punt d'Accés PEPPOL. També inclou la revisió de l'arquitectura AS2 de cada TSP del consorci per a identificar la millor alternativa des del punt de vista tècnic a la implementació de la seua nova solució AS4 i SMP. Aquesta tasca proporcionarà tota la documentació tècnica i l'orientació necessària perquè els tècnics la utilitzen en altres activitats de l'Acció.

 

La Universitat de València lidera, a més, l'Estratègia d'Implementació, el consorci definirà una estratègia d'implementació per a construir l'AS4 i el SMP, tenint en compte el marc tècnic (eDelivery DSI), els nivells de servei i la planificació. L'estratègia dirigirà les tasques d'execució i la prova que haurà de realitzar cadascun dels socis.

 

Finalment, també s'encarreguen de l'acció de definició i execució del Pla de Comunicació, tasca en la qual s'elaborarà el pla estratègic de comunicació de l'Acció dirigit a les entitats i investigadors implicats en la xarxa PEPPOL, especialment als possibles nous punts d'accés interessats a col·laborar amb els membres del consorci. Inclou l'ús de xarxes socials per a la difusió de l'Acció i d'eDelivery.

El projecte té un cost total de 346.252 €, sent la contribució europea de 259.689 €

 

Project website: http://worldofinnovation.eu/up-access 

El contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva d'IRTIC (UV) i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Unió Europea.

.