Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Trànsit i Seguretat Viària Logo del portal

INTRAS (Institut d'Investigació en Trànsit i seguretat vial) és un centre de recerca interdisciplinar de la UV (Universitat de València) especialitzat en la realització de Projectes d'Assessorament, Recerca, Desenvolupament, Innovació, Formació i Divulgació en matèria de Transport, Trànsit , Mobilitat i Seguretat Viària.

Història / Constitució

Va ser constituït per Decret 105/1995 de la Generalitat Valenciana, de 16 de Maig de 1995, a l'empara de la Llei de reforma universitària, i actualment està regulat per la Llei Orgànica Espanyola d'Universitats de 2001 i pels Estatuts de la Universitat de València de 2004.

En els seus més de 25 anys d'història el INTRAS:

  • Ha desenvolupat 396 projectes per a administracions i institucions, així com per a empreses, públiques i privades.
  • Ha publicat 140 llibres
  • Ha publicat 256 articles científics en revistes especialitzades d'alta qualitat.
  • Ha participat en més de 500 congressos científics i de divulgació.
  • S'han llegit 63 tesis doctorals.
  • Ha realitzat o dissenyat més de 300 programes i accions formatives.
  • Ha tingut presència amb milers d'impactes en mitjans de comunicació.
  • Donada la seva vocació internacional, la seva activitat s'ha desenvolupat en 43 països principalment d'Europa, Llatinoamèrica i el Middle East.
  • Per la seva labor ha rebut més de 17 premis reconeixent a al centre, a algun dels seus projectes, publicacions o investigadors.

Composició i col·laboracions

En correspondència amb el seu caràcter pluridisciplinar està compost per professors i investigadors de diferents departaments de la Universitat de València, organitzats en cinc Grups de Recerca (DATS, FACTHUM.lab, Metras, PRECOVIR i Sintec), a què se sumen més enllà dels propis , altres professors i Grups de Recerca procedents d'altres universitats. A més, compta amb el seu propi personal investigador, tècnic i administratiu amb dedicació completa que se centren en el desenvolupament dels projectes i la gestió.

Així mateix l'INTRAS té acords de col·laboració amb altres entitats en què participa com són ITS Espanya, ITS Iberoamèrica, Plataforma de la Mobilitat Connectada, Associació Espanyola de la Mobilitat com a Servei (Maas Spain), de el Fòrum de la Mobilitat Intel·ligent, de la plataforma Tecnològica Espanyola de Seguretat Industrial (PESI), de la plataforma Tecnològica de la Carretera (PTC) i de l'European Conference of Transport Research Institutes (ECTRI), com ho ha estat de l'European Transport Safety Council (ETSC [MOU1]).