University of Valencia logo Logo Institute of Material Science (ICMUV) Logo del portal

La Ciència i Tecnologia dels Materials abasta disciplines, tècniques i mètodes dissenyats per al desenvolupament de materials al servei dels nous reptes de la societat.

El grup INNOMAT: Innovació en materials i tècniques de caracterització orienta la seua investigació entorn de dues temàtiques amb una clara complementarietat. La primera consisteix en el desenvolupament de protocols innovadors per a la preparació de materials porosos, mesoporosos o nanoestructurats amb característiques que permeten la seua utilització en una gran varietat d'aplicacions: sensors, catalitzadors, recobriments, anàlisis, restauració i conservació del patrimoni històric i cultural, etc. Aquest objectiu requereix el control de nombrosos paràmetres relatius a la naturalesa física, química i estructural dels compostos obtinguts, per al que és necessària la utilització de les tècniques de caracterització apropiades, així com el desenvolupament d'altres de caràcter innovador i que destaquen per les seues propietats específiques i alt valor afegit: alta resolució espacial, alta sensibilitat, versatilitat o portabilitat. L'anàlisi de les propietats físiques i químiques dels materials i el desenvolupament de noves tècniques de caracterització és per tant la segona activitat principal del grup.

L'investigació  s'estructura a través de quatre unitats complementàries i interrelacionades:

  • Unitat de Nanomateriales (NanoMat). Nous materials multifuncionals. Investigador responsable: Fernando Sapiña.
  • Unitat de Materials Nanoestructurados (GMN). Nous suports inorgànics i híbrids. Investigador responsable: Pedro Amorós.
  • Unitat d'Arqueometria. Anàlisi de materials del patrimoni cultural. Investigador responsable: Clodoaldo Roldán.
  • Unitat de Processos Opte-Electrònics en Materials Avançats i Superfícies (POEMES). Desenvolupament de tècniques òptiques combinades amb microscopia de forces per a l'estudi de materials i les seues superfícies. Investigadores responsables: Ana Cros i Núria Garro.
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy