University of Valencia logo Logo Institute of Materials Science (ICMUV) Logo del portal

Les tecnologies emergents, en àmbits tan diversos com la detecció de compostos químics, la catàlisi, la remediación, l'administració de fàrmacs, etc. precisen el desenvolupament de nous materials de suport, amb característiques i funcions específiques que milloren el seu rendiment i eficàcia.

El Grup de Materials Nanoestructurados (GMN), integrat en l'Institut de Ciència dels Materials de la Universitat de València i liderat pel Professor Pedro Amorós, centra la seua activitat investigadora en la síntesi i caracterització de nous materials mesoporosos funcionalizados. El grup desenvolupa nous protocols de preparació de materials porosos amb característiques específiques, controlant nombrosos paràmetres relatius a la seua naturalesa química (composició, grups funcionals i grau de funcionalización), al sistema porós (ordenació, grandària de porus, tipus de porus, etc), i a la seua agregació (nanopartícules, agregats micrométricos, col·loides o films).

Camps d'aplicació

Els materials desenvolupats compten amb multitud d'aplicacions, destacant el seu ús com a material de suport en sensors, catalitzadors, dispositius òptics, sistemes d'administració de fàrmacs, etc.

Serveis a empreses i altres entitats

Assessorament tècnic i consultoria

 • Disseny de nous sensors.
 • Disseny de nous catalitzadors.
 • Disseny de nous sistemes d'administració de fàrmacs.
 • Disseny d'altres tipus de components que precisen matrius de suport nanoestructuradas.

Altres serveis

Caracterització de materials mitjançant XRD, microscopía electrònica, NMR d'estat sòlid, determinació de grandària de partícula i mesures d'adsorció-desorció de gasos (N2, Ar, CH4 i CO2).

Productes

 • Muestreadors de contaminants atmosfèrics per a COVs (palesa P201100594).
 • Mètode per a l'eliminació de bor al mig aquós (palesa P200401393).
 • Òxids porosos ordenats amb sistema bimodal de porus (paleses P200402309, P200102777).
 • Mètode per a la determinació de trifosfato d'adenosina -ATP- (patente 200300046).
 • Oxinitruros mesoporosos ordenats (palesa P200100304).
 • Òxids mixts porosos (patente 200000787).

Recursos singulars

 • Analitzadors de fisisorción per a mesures de superfície i grandària de porus, en materials micro i mesoporosos.
 • Picnòmetre d'He per a la determinació de densitats reals.

Otra informació d'interés

Per la pròpia naturalesa de la seua activitat investigadora, el Grup de Materials Nanoestructurados col·labora habitualment amb altres grups de recerca especialitzats en diferents aplicacions dels materials (sensors, administració de fàrmacs, catàlisis, etc.). Açò permet al grup avançar en el desenvolupament dels seus materials i processos de síntesis d'una forma aplicada, així com estudiar la viabilitat de les seues propostes.

A nivell nacional, el grup compta amb una estreta relació amb el Centre de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM: centre interuniversitari de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València), en el marc de diferents projectes del Pla Nacional d'I D.

Com a exemple, cal destacar el projecte %o201CHigh Surface Hybrid Nanomaterials: Applications in Sensing, Remediation and Controlled Release%o201D en el qual s'estudia el desenvolupament de nous materials híbrids avançats i la seua aplicació en diferents camps, incloent detecció, processos de remediación i aplicació en alliberament controlat. Una gran part del projecte està vinculada amb el disseny de sondes crom-fluorogénicas o la detecció electroquímica d'explosius i gasos nerviosos (explosius nitre- i peroxo-derivats) i possibles processos de remediación. Una altra part del projecte desenvolupa nous materials híbrids amb aplicacions en diferents camps incloent l'alliberament controlat d'espècies d'interès. El grup GMN col·labora amb altres 3 grups de recerca de l'IDM per al desenvolupament d'aquest projecte.

A nivell internacional destaquen les col·laboracions del GMN amb grups de recerca de l'Institute Lavoisier (Professor G. Ferey) i de la University of Bucharest (Professor V. Parvulescu).

Els resultats de la seua activitat investigadora han donat lloc a la publicació de nombrosos articles científics en revistes de la seua àrea de coneixement com Angewandte Chemie International Edition, Advanced Materials, Journal of the American Chemical Society i Chemistry - A European Journal, entre unes altres.