University of Valencia logo Logo Institute of Materials Science (ICMUV) Logo del portal

1. Metodologies no destructives aplicades a la caracterització del patrimoni cultural material.2. Anàlisi de les propietats físiques i composició química de materials del patrimoni cultural material.3. Desenvolupament de metodologies i materials per a la restauració i conservació de materials vitris del patrimoni cultural.4. Adaptació d'instrumental d'equips portàtils EDXRF a les peculiars característiques dels objectes del patrimoni cultural, per a mesures in situ.5. Consideracions tècniques sobre la instal·lació de sensors de seguiment de l'atac atmosfèric de les vidrieres de la catedral d'Àvila.6. Anàlisi microdestructiu de vidres, crostes, grisalles i ploms de vidrieres de les catedrals d'Àvila i de Palència.7. Disseny, validació i escalat d'un prototip per a la neteja de vidrieres històriques.8. Aplicació de tècniques no destructives i portatils en l'estudi del Patrimoni històric, artistic i arqueològic. Anàlisis no destructives insitu de:

  • Pintures rupestres de la vall de la Valltorta a Castelló.
  • Vidres arqueològics de l'excavació del Born a Barcelona.
  • Conjunt litúrgic de vidre del Col·legi del Patriarca a València.
  • Vidres arqueològics procedents de la Col·legiata de Gandia.
  • Vidres arqueològics esmaltat procedents del Convent de Sant Francisco de Morella (Castelló) i vidres esmaltats catalans.


9. Vidres romans procedents de les excavacions d'Empoli.10. Disseny, optimització i validació d'un sistema d'espectroscòpia raman aplicable a l'estudi de mostres del patrimoni històric, artístic i arqueològic.
Camps d'aplicació:

Els coneixements i resultats del grup són aplicables al sector del patrimoni històric i cultural (història, història de l'art, arqueologia, restauració, conservació, ...), incloent museus, administracions públiques i entitats privades amb competències en aquest àmbit, particulars, etc