Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Col·laboracions

Entitats docents:

  • Universitat de València
  • Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
  • Universidad de Castilla - La Mancha
  • Universidad Complutense de Madrid

Entitats col·laboradores:

  • Funcas

Funcas és una institució de caràcter privat, sense ànim de lucre, creada i finançada per la CECA dins de la seva Obra Social, per a l'acompliment d'activitats que redundin en benefici de la societat espanyola, promoguin l'estalvi i contribueixin a estendre el coneixement de les caixes d'estalvis facilitant el seu servei a la societat.

La Fundació és particularment activa en la promoció d'estudis i recerques econòmiques i socials, i en la seva difusió.

Funcas va ser classificada com a Fundació Docent Privada de Promoció, per Resolució del Ministeri d'Universitats i Recerca, de data 22 de desembre de 1980, i inscrita en el Registre de Fundacions Culturals d'aquest Ministeri.

  • Càtedra en Finances Internacionals

La Càtedra en Finances Internacionals va ser creada  l'any 2007 sota el patrocini del Banc Santander.

El principal objectiu de la mateixa és la realització d'activitats formatives, culturals, de recerca i d'extensió universitària orientades cap a la millora permanent del coneixement en l'àmbit de les finances internacionals.

En particular, l'esmentada càtedra centra la seua activitat en l'organització i el desenvolupament d'activitats formatives tals com a cursos, seminaris, jornades, o conferències magistrals; desenvolupar programes de recerca relacionats amb les finances; recolzar, si escau, la publicació d'articles, monografies, capítols de llibre i llibres sobre els temes relacionades amb la Càtedra; desenvolupar activitats culturals i de difusió de l'activitat docent i investigadora que es relacionen amb la Càtedra, i impulsar la mobilitat d'estudiants, de grau i de postgrau, en activitats relacionades amb la Càtedra.