Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Reclamacions

L'estudiant que desitgi efectuar una reclamació en relació amb el Màster en Banca i Finances Quantitatives haurà de realitzar-la mitjançant escrit dirigit a algun dels membres de la Comissió Acadèmica o al Director d'algun dels Departaments organitzadors del Programa, que procediran a donar-li curs per a la seva resolució.