Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Requisits de matrícula

El Màster en Banca i Finances Quantitatives està dirigit a Titulats Superiors, preferentment Graduats o Llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències (Matemàtiques, Física, Química, etc.), Informàtica, Enginyers i Arquitectes amb una sòlida formació en mètodes quantitatius.

El nombre màxim d'estudiants serà de 40.

La dedicació dels estudiants admesos al Màster serà preferentment exclusiva.

Les matèries s'impartiran, quasi íntegrament, en castellà. Els estudiants estrangers hauran de demostrar tenir un nivell suficient d'espanyol.

Será considerado como mérito acreditar un nivel suficiente de inglés escrito y hablado (recomendable una puntuación por encima de 550 en el TOEFL, del nivell A en el Cambridge First Certificate, o del nivell 6 en el IELTS del British Council).

Procés de sol·licitud, selecció i matrícula

Tot estudiant candidat haurà de seguir els tres passos següents, en UNA de les quatre Universitats organitzadores (a la seua elecció):
1. El candidat haurà de sol·licitar la seua acceptació en el Màster, completant el procés oficial d'inscripció (preinscripció) en una de les quatre Universitats organitzadores.

Addicionalment, el candidat haurà d'enviar la Documentació Addicional requerida específica d'aquest Màster que s'indica més a baix, per a la seua consideració en el procés de selecció.
2. La Comissió Acadèmica del Màster estudiarà les sol·licituds rebudes i comunicarà la seua decisió a cada candidat pel procediment establit en la Universitat triada per l'estudiant.

3. L'estudiant que haja sigut acceptat en el Màster haurà de formalitzar la seua matrícula seguint el procediment establit en la Universitat triada.

Períodes d'inscripció i matrícula

Els detalls sobre els requisits legals exigibles i terminis d'inscripció i matrícula han de consultar-se en els serveis de postgrau de la Universitat de matrícula triada per l'estudiant.
Els candidats estrangers hauran de complir amb tots els requisits d'homologació dels seus títols a Espanya d'acord amb la normativa vigent.

Els procediments i terminis estan detallats en:

Procés de selecció

La selecció es realitzarà tenint en compte criteris acadèmics, sent imprescindible la presentació de l'expedient acadèmic i del curriculum vitae. S'exigeix als estudiants que aporten dues cartes de presentació signades per professors de les seues respectives llicenciatures o qualsevol altre programa acadèmic. Es considerarà mèrit preferent haver realitzat el Graduate Management Administration Test (GMAT) o el Graduate Record Examination (GRE).

Documentació addicional

Per al procés intern del Màster, la informació a remetre és la següent:

  • Expedient acadèmic.
  • Curriculum vitae. 
  • Carta breu indicant les raons per les quals desitja realitzar aquest Màster.
  • Dues cartes de recomanació de professors de la llicenciatura.
  • Justificant del nivell d'anglès.
  • Justificant de finançament (en el seu cas).

Aquests documents han d'enviar-se a una de les següents adreces postals o emails, corresponent a un dels departaments organitzadors de la Universitat on es desitge matricular, excepte en els casos de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea i Universitat de València on la presentació de la documentació ha de realitzar-se telemàticament a través de l'enllaç corresponent (vegeu a baix).

Departament involucrat a la docència a la Universidad de Castilla-La Mancha

Análisis Económico y Finanzas
Telèfon: 925 268800 extensió 5267 (Silvia Recio)
Fax: 925 268801
E-mail: Silvia.Recio@uclm.es
Pàgina Web

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Cobertizo San Pedro Mártir s/n
45071 Toledo

Departaments involucrats a la docència a la Universidad Complutense de Madrid:

Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE)

Departamento de Economía Cuantitativa
Faculdad de Ciencias Económicas y Empresariales
Somosaguas
28223 Madrid
Telèfon: 91 394 26 11 (Nina Falero)
Fax: 91 394 26 13
E-mail: icaesec@ccee.ucm.es
Pàgina Web

Departaments involucrats a la docència a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea:

Administració del Màster i Doctorat
Telèfon:  946 017113 (Inmaculada Arróniz)
E-mail: inmaculada.arroniz@ehu.es
Pàgina web

Departamento de Economia Aplicada III
Telèfon: 946013740 (Isabel Urrutia)
Fax: 946013754
E-mail:  isabel.urrutia@ehu.es
Pàgina Web

Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II
Telèfon: 946013774 (Inés Garcia)
Fax: 946017123
E-mail: ines.garcia@ehu.es
Pàgina Web

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Avenida del Lehendakari Aguirre, 83
48015 Bilbao
Pàgina Web

 

 

Departaments involucrats a la docència a la Universitat de València:

Departament d'Anàlisi Econòmica
Teléfono: 96 382 82 46
Fax: 96 382 82 49
Pàgina Web


Departament d'Economia Financera i Actuarial
Telèfon: 96 382 83 69 (María José Rico)
Fax: 96 382 83 70
E-mail: qf@uv.es
Pàgina Web

Facultat d'Economia
Edifici Oriental del Campus de Tarongers
Universitat de València
46022 València