Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Els estudiants del Màster han de defensar públicament el seu treball de recerca, que serà comentat per un expert en la matèria. Aquesta lectura i comentari es realitza cada any en el Workshop.

I. Primer workshop en Finances Quantitatives
Bilbao, 26 i 27 de juny de 2003.

II. Segon workshop en Finances Quantitatives
València, 1 i 2 de juliol de 2004.

III. Tercer workshop en Finances Quantitatives
Bilbao, 23 i 24 de juny de 2005.

IV. Quart workshop en Finances Quantitatives
València, 29 i 30 de juny de 2006

V. Cinquè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Bilbao, 21 i 22 de juny de 2007

VI. Sisè workshop en Banca i Finances Quantitatives
València, 12 i 13 de juny de 2008

VII. Setè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Toledo, 13, 14 i 15 de juliol de 2009

VIII. Vuitè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Bilbao, 1 i 2 de juliol de 2010

IX. Novè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Toledo, 4 i 5 de juliol de 2011

X. Desè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Bilbao, 4, 5 i 6 de juliol de 2012

XI. Onzè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 4 i 5 de juliol de 2013

XII. Dotzè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 10 i 11 de juliol de 2014

XIII. Tretzè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 6 i 8 de juliol de 2015

XIV. Catorzè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 4, 5 i 6 de juliol de 2016

XV. Quinzè workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 10, 11 i 12 de juliol de 2017

XVI. Setzé workshop en Banca i Finances Quantitatives
Madrid, 9, 10, 11 de juliol de 2018

XVII Dèsset workshop en Banca i Finances Quantitatives

Madrid, 8, 9 i 10 de juliol de 2019

XVIII Dihuité workshop en Banca i Finances Quantitatives

9 de juliol de 2020

XIX Dinové workshop en Banca i Finances Quantitatives
7 de juliol de 2021

XX Vintena workshop en Banca i Finances Quantitatives (julio)
5 y 6 de juliol de 2022

XX Vintena workshop en Banca i Finances Quantitatives (setembre)
29 de setembre de 2022

XXI Vint-i-unema workshop en Banca i Finances Quantitatives (julio)

4 i 5 de juliol de 2023

XXi Vint-i-unema workshop en Banca i Finances Quantitatives (octubre)
5 y 6 de octubre de 2923