Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Preguntes més freqüents sobre el màster

 1. En quina Universitat puc sol·licitar l'admissió (preinscripció) al Màster?
 2. On puc informar-me dels tràmits i terminis oficials de sol·licitud d'admissió (preinscripció) al Màster?
 3. Quina documentació he de presentar juntament amb la meua sol·licitud d'admissió?
 4. Com i quan coneixeré la resolució presa respecte a la meua sol·licitud d'admissió al Màster?
 5. Una vegada he estat acceptat al Màster on, com i quan he de formalitzar la meua matrícula?
 6. El Màster s'imparteix en totes les universitats organitzadores?
 7. Puc triar la seu en la qual cursar el primer curs del Màster?
 8. Puc triar la seu en la qual cursar el segon curs acadèmic del Màster?
 9. En quin idioma s'imparteixen les classes? Quins idiomes he de conèixer per a no tenir dificultats en els meus estudis?
 10. Allotjament
 11. Reclamacions

1. En quina Universitat puc sol·licitar l'admissió (preinscripció) al Màster?

L’interessat pot sol·licitar l’admissió en una o vàries de les quatre universitats organitzadores, a la seua elecció. Això sí, només podrà matricular-se en una universitat entre les que accepten la seua sol·licitud d’admissió

És responsabilitat del sol·licitant complir amb els tràmits i terminis oficials de sol·licitud (preinscripció) establerts per la universitat triada per ell.

2. On puc informar-me dels tràmits i terminis oficials de sol·licitud d'admissió (preinscripció) al Màster?

Els detalls de tràmits i terminis oficials de sol·licitud d'admissió al Màster poden consultar-se en els corresponents serveis de postgrau de les universitats organitzadores.

3. Quina documentació he de presentar juntament amb la meua sol·licitud d'admissió?

En primer lloc, en sol·licitar l'admissió al Màster (preinscripció) el sol·licitant ha de presentar tota la documentació oficial requerida per la universitat triada per ell.

Addicionalment, el candidat haurà d'enviar per correu la següent Documentació Addicional requerida específica d'aquest Màster:

 • Expedient acadèmic.
 • Curriculum vitae.
 • Carta breu indicant les raons per les quals desitja realitzar aquest Màster.
 • Dues cartes de recomanació de professors del grau.
 • Justificant del nivell d'anglès.
 • Justificant de finançament (si escau).

Aquesta documentació addicional conté informació útil que es té en compte en el procés de selecció de candidats.

Aquests documents addicionals han d'enviar-se a l'adreça postal o email corresponent a un dels departaments organitzadors de la Universitat on es desitgi matricular.

4. Com i quan coneixeré la resolució presa respecte a la meua sol·licitud d'admissió al Màster?

La Universitat triada per l'estudiant per presentar la seva sol·licitud d'admissió serà l'encarregada de comunicar i fer pública la decisió presa respecte a cada sol·licitud rebuda. Cada Universitat organitzadora té establert un procediment i un termini de comunicació de la decisió presa. Els procediments i terminis respectius de cada Universitat poden consultar-se en els serveis de postgrau corresponents.

5. Una vegada he estat acceptat al Màster on, com i quan he de formalitzar la meua matrícula?

El candidat acceptat en el Màster haurà de formalitzar la seva matrícula a la Universitat en la qual hagi estat oficialment admès. Per a això, ha de complir amb els requeriments i terminis exigits per aquesta Universitat i que podran consultar-se en el servei de postgrau corresponent.

6. El Màster s'imparteix en totes les universitats organitzadores?

No. La seu on s'imparteixen les classes del primer curs del Màster alterna cada any entre Bilbao (UPV-EHU) i València (UV, Campus de Tarongers). La seu on s'imparteixen les classes del segon curs és sempre Madrid (UCM, Campus de Somosaguas).

7. Puc triar la seu en la qual cursar el primer curs del Màster?

No. Tots els estudiants estudiaran el primer curs acadèmic obligatòriament bé a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea bé a la Universitat de València, segons l'any en el qual comencin el Màster.

Tots els estudiants que comencin el Màster en un curs acadèmic que comenci en un any parell (per exemple, els cursos 2008-2009, 2010-2011 i així successivament) rebran les classes a Bilbao, mentre que els estudiants que comencin el Màster en un curs acadèmic que comenci en un any imparell (cursos 2009-2010, 2011-2012,…) assistiran a classe a València.

8. Puc triar la seu en la qual cursar el segon curs acadèmic del Màster?

No. Tots els estudiants del Màster estudiaran les assignatures de segon curs a la seu de la Universidad Complutense de Madrid.

9. En quin idioma s'imparteixen les classes? Quins idiomes he de conèixer per a no tenir dificultats en els meus estudis?

Actualment, la majoria de les classes s'imparteixen en castellà. No obstant això, la bibliografia requerida és freqüentment en anglès. A més, alguns cursos i seminaris impartits per professors estrangers podran ser en anglès.

En altres paraules, per a un correcte seguiment del Màster es requereix un nivell avançat de castellà (per a alumnes estrangers) i un nivell mitjà/avançat d'anglès (para tots els alumnes). El nivell d'anglès del sol·licitant es té en compte en el procés d'admissió.