Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 60

Crèdits optatius: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2081

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.finanzascuantitativas.com

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València, Universitat de Castella-La Manxa, Universitat Complutense de Madrid i Universitat del País Basc

Comissió de Coordinació Acadèmica Hipólit Torró i Enguix (Director)
Juan Fernández de Guevara Radoselovics
María Desamparados Nagore García
Angel Pardo Tornero
Pilar Soriano Felipe
Mª José Rico Carrascosa (PAS)

Observacions:

Atés que el Master és interuniversitari, cal assenyalar que:

- El primer curs s'imparteix a la Universitat de Valencia (si es tracta d'un any imparell) o en la Universitat del País Basc (en els anys parells).

- El segon curs s'imparteix a la Universidad Complutense de Madrid.

Interès acadèmic, científic o professional: El màster està dirigit a titulats superiors, preferentment llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències (Matemàtiques, Física, Química, etc.), Informàtica, enginyers i arquitectes amb una sòlida formació en mètodes quantitatius. El principal objectiu del màster és formar experts capaços de realitzar tasques d'avaluació, de gestió i d’assessorament en el camp de les finances. Concretament, el postgraduat/ada: - Desenvoluparà la seua activitat fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades, que el permetran prendre decisions complexes de manera òptima i informada. - Coneixerà el funcionament del sistema financer, les diferents alternatives de l'assignació de recursos, la valoració d'actius i la gestió de riscos i la seua articulació en el context general de l'economia. En particular, ha de ser capaç d'identificar i anticipar els problemes economicofinancers rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir les alternatives que faciliten la seua resolució, de seleccionar-ne les més adequades als objectius i d'avaluar el resultat que produïsquen. Ha d’estar capacitat per a la realització de tasques de recerca amb l'objectiu, si així ho desitja i compleix els requisits, d’accedir als estudis de tercer cicle conduents al grau de doctor aprofitant el potencial investigador d'un extens grup de professors implicats en el programa interuniversitari.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Finances i Economia Quantitatives

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: qfb@uv.es