Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42203 Càlcul numèric en finances 6 Obligatori Veure fitxa
42205 Derivats 6 Obligatori Veure fitxa
42204 Econometria financera 6 Obligatori Veure fitxa
42198 Economia 8 Obligatori Veure fitxa
42200 Fonaments d'economia financera I 6 Obligatori Veure fitxa
42201 Fonaments d'economia financera II 4 Obligatori Veure fitxa
42207 Gestió bancària 4 Obligatori Veure fitxa
42208 Gestió de riscos 6 Obligatori Veure fitxa
42199 Matemàtiques i estadística 6 Obligatori Veure fitxa
42206 Models de renda fixa 4 Obligatori Veure fitxa
42202 Processos estocàstics 4 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42209 Treball d'investigació 30 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42210 Derivats (ampliació) 6 Optatiu Veure fitxa
42211 Econometria financera (ampliació) 6 Optatiu Veure fitxa
42217 Economia bancària 6 Optatiu Veure fitxa
42214 Finances empresarials 6 Optatiu Veure fitxa
42215 Gestió bancària (ampliació) 6 Optatiu Veure fitxa
42219 Macroeconomia en finances 6 Optatiu Veure fitxa
42213 Mesurament de riscos financers 6 Optatiu Veure fitxa
42216 Models de renda fixa (ampliació) 4 Optatiu Veure fitxa
42218 Processos estocàstics (ampliació) 6 Optatiu Veure fitxa
42221 Seminari sobre banca 3 Optatiu Veure fitxa
42220 Seminari sobre finances 3 Optatiu Veure fitxa
42222 Seminari sobre mètodes quantitatius per a les finances 3 Optatiu Veure fitxa
42212 Valoració d'actius 6 Optatiu Veure fitxa