Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Es realitzarà una jornada d'acolliment amb els alumnes de nou ingrés on se'ls donaran orientacions sobre les assignatures i activitats que conformen el màster, sobre la mobilitat i possibilitats, s'explicaran les línies de recerca i sobre les pràctiques externes i el projecte Fi de Màster.

Es realitzarà un suport i orientació personalitzada a l'alumne basat en la figura d'un professor/tutor, que li assignarà a cada alumne en matricular-se la Comissió Acadèmica del Màster., la qual vetlarà per respondre a les necessitats d'orientació que l'alumne puga necesitar.