Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Procedimiento de Adaptación

És important indicar que a partir del curs 23/24 el Màster va patir una modificació substancial per adaptar-se al RD 822/2021, passant a estructurar-se en 90 crèdits ECTS. Els/les estudiants amb expedient iniciat i no finalitzat en la titulació de màster anterior a 23/24 afectada per una modificació o extinció, podran sol·licitar l'adaptació del seu expedient a la nova titulació. En aquest sentit, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster ha elaborat un sistema de reconeixements que s' aplicarà en aquests casos, establint les equivalències de les assignatures en funció dels continguts recollits en les guies docents, segons la següent taula

L'adaptació, per als estudiants que ho desitgen, des del pla anterior al qual ací es presenta es realitzarà atenent un sistema de reconeixement/convalidació en funció de les matèries que l'estudiant haja superat en el pla d'estudis que es modifica, d'acord amb la següent taula:

Pla anterior

Pla nou, 2023

 

Assignatura (ECTS)

Caràcter

Assignatura

Caràcter

 

 

 

 

Control avançat de processos (6)

Obligatori

Control avançat de processos (6)

Obligatori

 

 

 

 

Direcció i organització d'empreses (4,5)

Obligatori

Direcció i organització d'empreses (4,5)

Obligatori

 

 

 

 

Disseny de processos i enginyeria de producte (4,5)

Obligatori

Disseny de processos i enginyeria de producte (4,5)

Obligatori

 

 

 

 

Fenòmens de transport (4,5)

Obligatori

Fenòmens de transport (4,5)

Obligatori

 

 

 

 

Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i de la innovació (4,5)

Obligatori

Gestió integral de la qualitat, de la seguretat i d'R+Dí – II (3)

Obligatori

 

 

 

 

Gestió i tractament d'emissions i residus industrials (6)

Obligatori

Gestió i tractament d'emissions i residus industrials (6,5)

Obligatori

 

 

 

 

Pràctiques externes (6)

Obligatori

Pràctiques externes (12) *

Obligatori

 

 

 

 

Processos de separació avançats (6)

Obligatori

Processos de separació avançats (7,5)

Obligatori

 

 

 

 

Reactors avançats (6)

Obligatori

Reactors avançats (6)

Obligatori

 

 

 

 

Simulació i optimització avançada de processos (6)

Obligatori

Simulació i optimització avançada de processos (7,5)

Obligatori

 

 

 

 

Treball fi de màster (15)

Obligatori

Treball fi de màster (15)

Obligatori

 

 

 

 

Processos biotecnològics (3)

Optatiu

Processos biotecnològics (3)

Optatiu

 

 

 

 

Processos i productes de la química inorgànica (3)

Optatiu

Processos i productes de la química inorgànica (3)

Optatiu

 

 

 

 

Processos i productes de la química orgànica (3)

Optatiu

Processos i productes de la química orgànica (3)

Optatiu

 

 

 

 

Ciència i Tecnologia de Polímers (3)

Optatiu

Ciència i Tecnologia de Polímers (3)

Optatiu

         

* En el cas de les Pràctiques externes, caldrà que es puga acreditar que han realitzat almenys 230 hores en pràctiques externes dins del títol, de les quals almenys 110 han de ser curriculars.

 

En tot cas, s'aplicarà la normativa de qualificacions de la UV, aprovada en Consell de Govern de 27 de gener de 2004, ACG UV 12/2004, i modificada en Consell de Govern de 24 de juny de 2008, ACG UV 102/2008.