Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Crèdits del títol: 75

Crèdits obligatoris: 48

Crèdits optatius: 6

Treball fi de màster: 15

Pràctiques externes 6

Codi titulació: 2209

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Enginyeria i arquitectura

Web específica del màster: www.uv.es/miqui

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
17,34 €

Centre de gestió: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE)

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Martínez Soria (Director)
Alberto Bouzas Blanco
Estela Lladosa López
Nuria Martí Ortega
Benjamín Solsona Espriu
Natalia Sánchez Montes (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en Enginyeria Química es justifica pel seu interès acadèmic, científic i professional, ja que respon a la demanda de la societat actual en aquest àmbit i completa de manera inequívoca el grau en Enginyeria Química. Permet que l'alumnat que el curse assolisca competències que únicament amb el grau no s'aconsegueixen. Des del punt de vista acadèmic, els estudis d'enginyeria química estan avalats per les universitats més prestigioses del món, com Massachussets Institute of Tecnhology (MIT), Califòrnia Berkeley University, Stanford University, Cambridge University, University of Tòquio, Imperial College of London, Technische Universität München o ETH de Zurich, entre altres. En les pàgines web de les citades institucions es pot apreciar la importància de l'enginyeria química tant a nivell acadèmic com professional. Des del punt de vista de definir els estàndards de qualitat i les competències de l'enginyeria química, altres organitzacions com FEANI (Federation Européenne d’Associations Nacionals d’Ingenieurs), EFCE (European Federation of Chemical Engineers), ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), exposen amb claredat la necessitat de dos nivells formatius relacionats amb la professió. Des del punt de vista social, l'enginyer químic és un professional àmpliament demandat a tots els països i amb un currículum competencial clarament definit. El màster en Enginyeria Química suposa, d'una banda, aprofundir els coneixements i les competències adquirides en els estudis de grau i, de l’altra, condueix a un cert nivell d'especialització, que pot estar orientat professionalment o bé tenir un caràcter més acadèmic, per preparar cap a la realització del doctorat. Aquest fet corrobora l'interès acadèmic, científic, tècnic i professional del títol proposat. L'objectiu general del màster en Enginyeria Química per la Universitat de València és formar i especialitzar l'alumne per a l'exercici de la professió d'enginyer químic, i recull totes i cadascuna de les competències que s’han d'adquirir.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: masteriq@uv.es