Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 48

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2243

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.uv.es/maes

Places ofertes de nou ingrés: 40

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Juan José Martínez Sierra (Director)
Patricia Bou Franch
Mónica Bru Cantero
Rosa Giménez Moreno
Miguel Martínez López
Purificación Ribes Traver
Francisca Antonia Suau Jiménez
Alicia Celda Clemente (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: L'anglès constitueix en l'actualitat una de les llengües que té més parlants arreu del món. Hi ha aproximadament 75 territoris on l'anglès es parla com a primera o com a segona llengua oficial. Té un nombre total aproximat de 350 milions de parlants com a primera llengua i de prop de 1.500 milions si s'inclouen les persones que el parlen com a L2 o LI, és a dir, parlants d'anglès com a segona llengua o com a llengua estrangera, que des de la dècada dels 90 es coneixen també com a parlants d'anglès com a llengua internacional o bé com a parlants d'anglès com a llengua franca. En altres paraules, la llengua anglesa ha esdevingut la llengua de comunicació preferent entre grups de parlants que no tenen una llengua nativa comuna i s'ha erigit en l'idioma estranger de major projecció internacional de l'EEES. La demanda global d'estudiants internacionals s’estima que augmentarà de 2,1 milions l'any 2003 a 5,8 milions l'any 2020, i la demanda d'estudiants internacionals als països de parla anglesa augmentarà d'1 milió a 2,6 milions en aquest període, segons que indica el British Council en el seu informe Vision 2020: Forecasting International Student Mobility, publicat l'abril de 2004. La rellevància de l'anglès com l'idioma més utilitzat i més competitiu en el context internacional de l'educació superior i la recerca és indiscutible. Aquesta preponderància va unida, a més, al paper dominant exercit pel substrat cultural del món anglòfon. L'heterogeneïtat, la diversitat i la complexitat cultural són els aspectes més definitoris de les comunitats lingüístiques de parla anglesa, que han ajudat a conformar els discursos del nostre món global. Cal, per tant, com es recomana en el Llibre blanc de la recerca en humanitats, promoure recerques interdisciplinàries, encara que per fer-ho calga superar les fronteres organitzatives entre les diverses àrees de coneixement. Enfront de les visions fonamentalistes i excloents, mancades de perspectiva històrica, el disseny del màster en Estudis Anglesos Avançats possibilita la comprensió de les múltiples facetes que componen les identitats lingüístiques i literàries, i la seua relació amb factors socioculturals com ara el gènere, la classe o la raça, la seua complexitat i dinamisme. Permet entendre la configuració d'identitats com a processos sempre oberts, en els quals són essencials la diversitat i el mestissatge cultural. En combinar diferents disciplines, el disseny del màster en Estudis Anglesos Avançats permet abordar qüestions molt complexes i de gran rellevància social: relació de la identitat i la ciutadania amb l'educació, articulació entre identitats individuals i col·lectives, identitats de gènere, influència social de la creació d'imaginaris col·lectius, etc. El màster en Advanced English Studies està concebut per formar investigadors i investigadores d'excel·lència i professionals en l'àmbit dels estudis anglesos que s'especialitzen i capaciten per a les eixides professionals següents: • professorat de llengua i lingüística angleses (ensenyament postsecundària) • Professorat de literatura i cultura dels països de parla anglesa • Investigadors en llengua i lingüística anglesa • Investigadors en literatura i cultura dels països de parla anglesa • Professionals en assessoria i mediació lingüística • Editors i assistents editorials ..

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de Doctorat en Llengües, Literatures, Cultures i les seues Aplicacions

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: info.maes@uv.es