Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats Logo del portal

Aquesta matèria té com a objectiu proporcionar als estudiants una visió detallada, específica i posada al dia de les diferents teories relacionades amb l'aprenentatge i l'ensenyament d'una llengua estrangera. Es revisaran algunes de les teories més rellevants sobre l'adquisició d'una segona llengua amb la finalitat de proporcionar una base teòrica que permeta als estudiants reflexionar sobre el procés d'aprenentatge i, al mateix temps, preparar-los per incorporar alguns dels conceptes més importants en la seua pròpia pràctica docent. A més, l'assignatura inclou una descripció i una anàlisi dels factors afectius més rellevants que intervenen en el procés d'aprenentatge: edat, motivació, intel·ligència (teoria d'intel·ligències múltiples), aptitud, etc.