Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats Logo del portal

Aquesta assignatura mostra els mètodes i els recursos necessaris per a la recerca en llengua i lingüística angleses. Començant per les característiques generals del mètode científic, es marca la distinció entre recerca qualitativa i quantitativa, i es determina un enllaç entre el mètode i l'objectiu de la recerca, les preguntes i les mostres relacionades. Se comprovaran les característiques específiques dels mètodes que s'ocupen del llenguatge escrit i oral. Quant al llenguatge digital, es fa una distinció entre mètodes digitalitzats i digitals de forma nativa. La recerca des de les categories preexistents i les emergents (ètica i èmica) és també comprovada, i es mostra als estudiants la manera de dissenyar eines de recerca comunes, com ara qüestionaris o tests de conducta social (textual, multimodal), així com grups focals, entrevistes estructurades i retrospectives. Es faran servir constantment eines/recursos TIC per a l'organització bibliogràfica, la compilació i l’anàlisi de dades, i la significativa interpretació de dades quantitatives amb estadística descriptiva i inferencial. També es promourà l'ús de llenguatge científic no sexista, tant parlat com escrit.