Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats Logo del portal

Descripció i objectius

El màster en Estudis Anglesos Avançats és un curs de postgrau d'un any de durada, dissenyat per capacitar els estudiants per a l'estudi multidisciplinari, especialitzat en la lingüística, la literatura i la cultura angleses. Aquest curs respon a les exigències de les societats contemporànies, en particular aquelles que estan connectades amb majors esforços de recerca i de formació professional relacionats amb el coneixement avançat de la llengua anglesa.

El curs presenta les últimes teories, mètodes i anàlisis rellevants en relació amb la llengua anglesa, i per tant compleix amb la necessitat de la formació contínua dels professionals (dins i fora del món acadèmic) en l'àmbit dels estudis anglesos. El curs està estructurat en tres mòduls obligatoris per a un total de 60 crèdits. El mòdul metodològic inclou la instrucció sobre els mètodes de recerca i la redacció i presentació de textos acadèmics (9 crèdits); el mòdul central inclou una sèrie d'assignatures especialitzades de 3 crèdits, mentre que l'últim mòdul comprèn la redacció de la tesi de màster (9 crèdits) sota la direcció d'un supervisor. Per tant, aquest s'orienta a preparar els experts i investigadors d'excel·lència, que seran capaços de traure del seu aprenentatge coneixements aplicats que després transferiran a camps contigus com a l’ensenyament de la llengua i la lingüística angleses, l'ensenyament de la literatura i els contextos culturals dels països de parla anglesa, la recerca relacionada amb la llengua, la lingüística, la literatura i la cultura dels països de parla anglesa, l’edició i la traducció en el camp d'estudis anglesos, l’assessorament sobre polítiques en matèria de planificació lingüística i l’assessorament i la mediació en contextos interculturals i multilingües.

Aquest curs pretén, a més, assolir els objectius següents:

  1. Desenvolupar les habilitats necessàries per implementar les tècniques actuals per dur a terme la recerca en estudis anglesos.
  2. Formar experts en mètodes lingüístics i literaris que siguen capaços d'identificar problemes, dissenyar i desenvolupar estudis i interpretar els resultats que contribuiran en aquest camp i resoldre dilemes textuals i culturals específics.
  3. Promoure l'ús de les TIC i aplicar-les a la recerca, l'ensenyament i l'aprenentatge.
  4. Dotar els estudiants amb la capacitat de comprendre i valorar les dimensions lingüístiques i culturals de la llengua anglesa a través dels discursos.
  5. Introduir els alumnes en els temes clau dels debats acadèmics actuals en discursos aplicats i literatura anglesa.
  6. Introduir els alumnes en els aspectes sociohistòrics i socioculturals claus que envolten els discursos i les literatures angleses.
  7. Desenvolupar un pensament crític i sensibilitzar sobre les desigualtats socials, com ara qüestions de gènere, raça o classe, i promoure així el respecte dels drets humans.

Després de completar amb èxit aquest curs, els nostres estudiants estaran millor preparats per accedir al món acadèmic a nivells competitius. A més, la formació especialitzada en estudis anglesos constitueix un avantatge indiscutible en el món professional actual.

El màster en Estudis Anglesos Avançats, a més, ofereix als estudiants de postgrau la possibilitat de sol·licitar un programa de doctorat.