Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants del Màster en Estudis Anglesos Avançats

 

Calendari

El Vicerectorat de Postgrau estableix dos períodes de matrícula ordinària per al curs acadèmic 2013-2014:

FASE I:

  • Del 18 al 24 de juliol de 2013. Període de matrícula dirigit a estudiants de nou ingrés amb sol·licitud admesa en el procediment d'admissió a màster universitari.
  • Del 29 al 31 de juliol de 2013. Període de matrícula dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la llista d'espera.  

FASE II:

  • Del 19 al 26 de setembre. 

Estudiants amb matrícula formalitzada en cursos anteriors, podran matricular-se en qualsevol d'aquests dos períodes de matrícula.

FASE III. Máster en Psicología General Sanitaria

  • Del 16 al 20 de diciembre de 2013

Procediment i instruccions

Els i les estudiants formalitzaran la seua matrícula en alguna de les modalitats següents:

  1. Automatrícula no assistida des de qualsevol ordinador amb accés a Internet.

  2. Automatrícula assistida en aules d'informàtica habilitades a este efecte i amb l'assistència de personal de la Universitat de València.Les instruccions de matrícula i el calendari d'automatrícula assistida es faran públiques en esta mateixa pàgina amb antelació suficient.

L'acceptació de la sol·licitud de matrícula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, de les dades consignades pel o l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de la falsedat, ocultació de dades, o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no complix els requisits exigits per a accedir als estudis universitaris de màster o per a continuar-los, quedarà sense efectes la seua sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.

Instruccions de matrícula i accés a automatrícula (Portal de l'alumne)

acces al document

Calendari d'automatrícula assistida

acces al document

Avançament convocatòria

Normativa

Sol·licitud

Matrícula de programes especials

Els programes de dobles titulacions, mobilitat i altres situacions específiques es regiran per la regulació que es realitze en cada cas.

Anul·lació i modificació

Supòsits

Únicament procedirà l'anul•lació de matrícula per:

1) Falta de pagament de les taxes de matrícula.
2) Causes de força major que facen impossible la continuació dels estudis en el curs acadèmic de quin es tracte. S’entén com a força major:

a) Malaltia
b) Feina o causes d’índole professional.
c) Pèrdua econòmica de la unitat familiar.
d) Qualsevol altra causa que se considere equiparable a les anteriors.

L’anul•lació per força major pot ser:

a) Anul•lació total de la matrícula, en qualsevol moment del curs.
b) Anul•lació parcial, que permet anular assignatures presentant la sol•licitud dins del termini establert per cada curs acadèmic, sempre abans de la primera convocatòria d’examen de l’assignatura corresponent.

Procediment

Les sol•licituds, amb l’informe del degà o degana o del director o directora de centre, i amb la documentació que justifique la força major, seran remeses a una comissió, que farà la proposta de resolució, després seran resoltes pel vicerector o la vicerectora amb competències en matèria de màster, segons el cas.

La anul•lació total o parcial de la matrícula abans del 31 de desembre de l'any en què comença el curs acadèmic, procedirà la devolució de les taxes de matrícula, a la persona interessada.
 

Modificació de matrícula

El o l'estudiant podrà sol·licitar, en els terminis fixats a este efecte, la modificació de la matrícula, que estarà reservada als supòsits següents, degudament acreditats: assignatures ja aprovades o reconegudes, finalització d'estudis, completar crèdits per a beques o qualsevol altre que es considere pertinent.

Normativa.

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies