Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Física Avançada Logo del portal

Gràcies als coneixements adquirits en els experiments de física de partícules duts a terme durant l’últim segle, els avanços han estat extraordinaris i han permès a la humanitat dilucidar les lleis de la natura al nivell més fonamental. La línia de recerca “Física experimental d’altes energies. Experiments en col·lisionadors i acceleradors” és una línia de recerca fonamental de l’IFIC, Institut de Física Corpuscular. Els membres de l’IFIC participen en gran quantitat d’experiments internacionals de física de partícules que es troben en diferents fases d’evolució. L’activitat actual se centra principalment en l’experiment ATLAS. La col·laboració ATLAS (amb 169 institucions de 37 països) ha construït un detector general per a LHC, amb una excel·lent capacitat per a estudiar l’escala d’energies de l’ordre d’un TeV. El grup ha invertit un gran esforç en la construcció i engegada de l’experiment ATLAS en l’LHC a Ginebra (Suïssa), que està produint resultats tan importants en l’actualitat, relacionats amb el descobriment del bosó de Higgs. En segon lloc, hi ha una participació en experiments consolidats com BaBar a l’SLAC i CDF al tevatró, tots dos situats als EUA i d’altres de nous com les factories de mesons B, (SuperB factories). En tercer lloc hi ha un augment de l’activitat, l’actualització del detector i l’electrònica d’ATLAS, necessària per a SuperLHC (LHC millorat i amb més lluminositat). Finalment, hi ha una important participació en el disseny dels col·lisionadors de la pròxima generació, així com dels detectors.

La línia de recerca “Física experimental d’altes energies. Experiments en col·lisionadors i acceleradors” és avui una de les línies més importants dins de l’Institut. Té les seues arrels ben fonamentades en l’experiència adquirida pels membres de recerca en els experiments de física d’alta energia internacionals anteriors i en les instal·lacions de l’Institut. Els investigadors participen i tenen un paper important en els experiments de física d’alta energia actuals i en el disseny dels futurs acceleradors i detectors de partícules en alta energia.

En l’actualitat, les principals línies de recerca i els temes són els que segueixen:

  • EExperiment ATLAS, col·lisions protó-protó a l’LHC del CERN
  • Experiment BABAR, superfactories de mesons B
  • Cerca del bosó de Higgs, partícules supersimètriques, dimensions extra, violació CP, nova física
  • Desenvolupament de detectors de partícules
  • Tecnologia d’acceleradors. Futurs col·lisionadors ILC-CLIC i sLHC

Grups d'investigació