uvujimaster Logo del portal

Convocatòria avançada

  • Inscripció fins al 15 de novembre de 2019
  • Entrega de treballs fins al 29 de novembre de 2019
  • Lectura: 13 de desembre de 2019

1ª Convocatòria

  • Inscripció fins al 12 de juny del 2020.
  • Entrega de treballs fins al 1 de juliol del 2020.
  • Lectura del 17 al 21 de juliol del 2020.

2ª Convocatòria

  • Inscripció fins al 22 de juliol de 2020.
  • Entrega de treballs fins al 10 de setembre de 2020.
  • Lectura del 18 al 23 de setembre de 2020.

Contratcte de tutorización

El contracte de tutorización del TFM haurà d'omplir-se segons el formulari disponible a l'Aula Virtual i entregar-se a la persona coordinadora del TFM fins al 13 de desembre de 2019.

Model d'imprés de Contracte de Tutorización

Inscripció

El treball haurà d'inscriure's prèviament a l'inici de la convocatòria en què vaja a presentar-se indicant el títol del treball, nom, cognoms i firma de la persona que ho dirigix i el vistiplau amb la firma del director del Màster.

Model d'imprés d'inscripció de Treball Fi de Màster

Tribunals

 

ADAPTACIÓ DEL PROCÉS DE DEPÒSIT I DEFENSA DEL TREBALL FI DE MÀSTER CURS 2019-20 PER LA COVID-19

Trebal Fi de Màster del Màster en Història de l'Art i Cultura Visual. Curs 2019-2020. Adaptació a la COVID-19

 

Dipòsit del Treball Fi de Màster

Directrius, normes de presentació i criteris d'avaluació del Treball Fi de Màster. Curs 2019-2020. Adaptació a la COVID-19

 

El procediment de dipòsit del Treball Fi de Màster serà en Seu Electrònica - Plataforma ENTREU, amb perfil d'estudiant, es triarà l'opció "Treball Fi de Màster 2019-2020". Per a accedir haurà d'identificar-se amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València (la que s'utilitza per a l'accés al correu electrònic). S'haurà d'ajuntar el següent document:  Document Dipòsit Treball Fi de Màster adaptat a la COVID-19

http://entreu.uv.es

Per a poder ser defés el Treball Fi de Màster, haurà de depositar-se abans de la data límit establida per a la convocatòria avançada (29 de novembre de 2019), per a la primera convocatòria (1 de juliol de 2020) o per a la segona convocatòria (10 setembre de 2020) en la secretaria del Departament tres exemplars impresos del mateix, un per a cada un dels membres del tribunal. AQUEST PROCEDIMENT QUEDA SUSPÉS PER LA COVID-19.

Defensa Treball Fi de Màster 2019-2020

Convocatòria 21 de setembre de 2020