Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

EL MÀSTER I L’ENSENYAMENT SENSE OPOSICIONS

  • 21 de desembre de 2018
Image de la noticia

Les disposicions legals vigents a Espanya estableixen que per a accedir a les professions regulades de professor en els diferents àmbits de l'educació secundària, s'ha d'estar en possessió d'un títol de grau, o equivalent, i d'una formació pedagògica i didàctica amb el nivell de màster. El Màster Universitari en Professor/a de Educació Secundària per la Universitat de València proporciona aquesta habilitació professional exigida per l'Administració educativa per a exercir les citades professions en centres públics i privats d'educació secundària. Aquest màster s'estructura en diferents especialitats que es corresponen amb les existents en l'educació secundària.  Això, però, no vol dir que assegure que tots els graus siguen adients per a l'exercici professional sense oposició a l’ensenyament públic i pel privat-concertat.

Pel que fa als alumnes procedents de titulacions de la branca de Ciències Socials i Jurídiques (Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Magisteri) el títol de Màster de Secundària en las especialitats de Castellà, Català i Llengües Estrangeres no dóna accés, segons els criteris de l'administració educativa autonòmica,  ni a la borsa de treball ni a la docència en centres concertats ni privats. Només acredita per presentar-se a oposicions.

Per conèixer els requisits cal consultar la secció NORMATIVA ESPECÍFICA, en especial: 

RD 860/2010, las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

Es a dir, el Màster forma per treballar com funcionari públic desprès de les oposicions i per donar classe a la privada concertada o des de la borsa de treball, sempre que el nombre de crèdits de  les matèries de Grau sigan els que es requereixen a la normativa citada.