Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Psicopedagogia Logo del portal

Corresponen a la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster les competències d'ordenació acadèmica d’aquests ensenyaments, aplicant el pla d'estudis que va elaborar la Universitat de València i han aprovat i autoritzat les administracions educatives. En concret la CCA desenvolupa la programació anual del Màster i exerceix la seua coordinació i supervisió.

Membres de la Comissió:

  • Andrés Payá Rico (Director)
  • Esperanza Rocabert Beut
  • Jorge Belmonte Arocha
  • Elvira Martínez Besteiro
  • José Vidal Mollón
  • Emma Segrera Manzano (PAS)