University of Valencia logo Logo del portal

  • Master's Degree in Psychopedagogy

Corresponen a la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster les competències d'ordenació acadèmica d’aquests ensenyaments, aplicant el pla d'estudis que va elaborar la Universitat de València i han aprovat i autoritzat les administracions educatives. En concret la CCA desenvolupa la programació anual del Màster i exerceix la seua coordinació i supervisió.

Membres de la Comissió:

  • Rosa María Bo Bonet (Directora)
  • José Luis Muñoz Moreno
  • Amparo Pérez Carbonell
  • Mercedes Rius Lozano
  • Amparo Gómez Artiga
  • Yolanda Andreu Vaillo
  • Miriam Medrano Mijares (PAS)
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy