Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

  • Estudios Graus

La Universitat de València (UVEG), des de la Facultat d'Infermeria i Podologia , ha sol·licitat a l'Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la possibilitat d'oferir un Curs d'Adaptació al Grau per a que els Diplomats i Diplomades en Podologia puguen obtenir el títol de Grau en Podologia.

Aprovada per l'ANECA aquesta proposta a partir del curs 2014/2015, la Facultat convoca un curs d'adaptació per l'obtenció del títol de Grau en Podologia en els següents terminis:

Assignatures del curs

Codi Nom Crèdits
34343 Anatomia patològica 4,5
34346 Estrategies terapèutiques 4,5
34362 Documentació i bibliografia 4,5
34361 Anglès 4,5
34355 Pràcticum III 15
34357 Resolució de casos clínics 4,5
34356 Treball Fi de grau en Podologia 6

Nombre de places

Pel curs 2015/2016 NO s'oferta.

Criteris de prelació

L'ordenació dins de cada contingent es realitzarà atenent a la nota mitjana de l'expedient.

Termini de preinscripcíó

-

Procediment de preinscripció

  • Instància sol·licitant el Curs (aquesta es complimentarà mitjançant la SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - apartat sol·licitud estudiants)
  • Documentació

 - DNI, passaport o NIE

Si els estudis no es realitzaren en aquest Centre caldrà que adjunten la següent documentació

- Certificat de notes de la diplomatura amb nota mitjana.

- Títol o dipòsit del títol, en cas que al Certificat no apareguera la data de l'abonament de les taxes per a l'emissió del mateix.

Resolució

Les llistes d'Admissió i Espera es publicaran en aquesta web (darrera semana de juliol)

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy