Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

La Universitat de València (UVEG), des de la Facultat d'Infermeria i Podologia , ha sol·licitat a l'Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la possibilitat d'oferir un Curs d'Adaptació al Grau per a que els Diplomats i Diplomades en Podologia puguen obtenir el títol de Grau en Podologia.

Aprovada per l'ANECA aquesta proposta a partir del curs 2014/2015, la Facultat convoca un curs d'adaptació per l'obtenció del títol de Grau en Podologia en els següents terminis:

Assignatures del curs

Codi Nom Crèdits
34343 Anatomia patològica 4,5
34346 Estrategies terapèutiques 4,5
34362 Documentació i bibliografia 4,5
34361 Anglès 4,5
34355 Pràcticum III 15
34357 Resolució de casos clínics 4,5
34356 Treball Fi de grau en Podologia 6

Nombre de places

Pel curs 2021/22 NO s'oferta.

Criteris de prelació

L'ordenació dins de cada contingent es realitzarà atenent a la nota mitjana de l'expedient.

Termini de preinscripcíó

-

Procediment de preinscripció

  • Instància sol·licitant el Curs (aquesta es complimentarà mitjançant la SEU Electrònica de la Universitat de València (Estudi General) - ENTREU - apartat sol·licitud estudiants)
  • Documentació

 - DNI, passaport o NIE

Si els estudis no es realitzaren en aquest Centre caldrà que adjunten la següent documentació

- Certificat de notes de la diplomatura amb nota mitjana.

- Títol o dipòsit del títol, en cas que al Certificat no apareguera la data de l'abonament de les taxes per a l'emissió del mateix.

Resolució

Les llistes d'Admissió i Espera es publicaran en aquesta web (darrera semana de juliol)