Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

La Universitat de València (UVEG), des de la Facultat d'Infermeria i Podologia, ha sol·licitat a l'Agencia Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la possibilitat d'oferir un Curs d'Adaptació al Grau per a que els Diplomats i Diplomades en Infermeria puguen obtenir el títol de Grau en Infermeria. Aquest curs es podrà oferir, de forma independent, també des de les Escoles Adscrites a la Universitat de València (La Fe -EUE la Fe-, a València, i Sagrat Cor, a Castelló).

Aprovada per l'ANECA aquesta proposta a partir del curs 2010/11, la Facultat convoca un curs d'adaptació per l'obtenció del títol de Grau en Infermeria en els següents terminis:

Assignatures del curs

Codi Nom Crèdits
34364 Anatomia humana 6
34368 Sociologia, gènere i salut 6
34369 Bioestadística i TIC aplicades a les ciències de la salut 6
34389 Practicum IV 18
34390 Treball Fi de grau en Infermeria 7,5
34393 Introducció a l'investigació en la disciplina infermera 6

Nombre de places

Per al curs 2022/2023 no s'oferta el curs d'adaptació a grau com a itinerari específic. En el seu lloc, s'oferixen 10 places dirigides als que tenint la Diplomatura en Infermeria desitgen realitzar la formació addicional per a l'obtenció del Grau en Infermeria matriculant-se en algun dels grups ordinaris del Grau

Criteris de prelació

Les sol·licituds es prioritzaran en les quotes següents:

- En primer lloc, els que hagen obtingut la Diplomatura en Infermeria de La Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València.

- En segon lloc, els que hagen obtingut la Diplomatura en Infermeria en centres adscrits a la Universitat de València.

- En tercer lloc, els que hagen obtingut la Diplomatura en Infermeria en altres Universitats. L'ordenació dins de cada quota es realitzarà d'acord amb la nota mitjana de l'expedient

Termini de preinscripcíó

Del 1 al 25 de juny 2022

Procediment de preinscripció

Instància presentada mitjançant la  SEU electrònica (procediment registre electrònic), sol·licitant la matricula en les assignatures de formació addicional .

  • Documentació:

 - DNI, passaport o NIE.

Si els estudis no es realitzaren en aquest Centre o a l'Escola de l'Hospital General caldrà que adjunten la següent documentació:

- Certificat de notes de la diplomatura - en el cas d'ATS, de notes d'ATS i certificat de superació del curs de anivellació - amb nota mitjana.

- Títol o dipòsit del títol, en cas que al Certificat no apareguera la data de l'abonament de les taxes per a l'emissió del mateix.

Resolució

Les llistes d'Admissió i Espera es publicaran en aquesta web (darrera setmana de juliol o primera de setembre).

 

 

La data de matrícula es comunicarà individualment a les persones admeses