University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

• Mantenir una actitud proactiva envers els objectius del programa, tot participant en les accions previstes i
dinamitzant la relació amb els estudiants mentoritzats.
• Mantenir-se en contacte permanent amb la coordinació del programa a través de la pàgina del programa
(www.uv.es/mentors), l’Aula Virtual, la Secretaria Virtual i el compte de Facebook.
• Seguir el pla de formació del programa (16 hores).

• Participar en les accions del centre en l’adhesió dels nous estudiants:
   - Els mentors i mentores d’estudiants de primer, han de participar en la sessió de benvinguda que
     es celebrarà a setembre abans de l’inici del curs acadèmic.
   - Els mentors i mentores d’estudiants incoming, han de participar en la sessió de benvinguda que es
     celebrarà a setembre amb els estudiants Erasmus que s’hi incorporen.
• Enregistrar la realització de totes les accions en la plataforma del programa i emplenar un informe final.