University of Valencia logo Logo Faculty of Pharmacy Logo del portal

La participació en aquest programa té un reconeixement acadèmic de 3 crèdits ECTS per a estudiants de Grau i 6
crèdits de lliure elecció per als estudiants de llicenciatura i diplomatura. Per a l’obtenció de l’acreditació caldrà dur
endavant els continguts esmentats.