University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

Què s'estudia en la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport?

  • April 13rd, 2021
Imagen Programa Conèixer

La Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport participa en el programa "Conèixer la Universitat" amb l’objectiu de mostrar al futur estudiantat la seua oferta formativa i de serveis. El programa va adreçat especialment a l’estudiantat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

Enguany, el programa "Conèixer la Universitat", coordinat pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) de la Universitat de València, es transforma en modalitat no presencial.

En aquesta pàgina web podreu conèixer la nostra Facultat amb una sessió informativa en línia, visites guiades audiovisuals elaborades pels nostres estudiants i fitxes descriptives de cadascuna de les titulacions que oferim.

Links: