University of Valencia logo Logo del portal

  • Alumnes a classe

University of Valencia Regulations

The following is a list of University of Valencia legislation that regulates official degree programmes:

 ACGUV stands for Resolutions of the University of Valencia Governing Council (Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia)

Normativa del Centre

Reglament de Practiques externes i Treballe Fi de Grau de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

 

Reglament de Règim Intern de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, aprovat en Junta de Facultat el 11 de Juliol de 2005 i per el Consell de Gobern de la Universitat de València el 18 de Juliol de 2005.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy