University of Valencia logo Logo Faculty of Physical Activity and Sport Sciences Logo del portal

Què són

És un programa d'estudis de curta duració o blended intensive programmes (BIPs) que utilitza mètodes innovadors d'ensenyament. Combina un període presencial de curta duració (5 dies) amb un component virtual.

El component virtual pot realitzar-se abans, durant o després de la mobilitat física.

La mobilitat combinada de curta duració poden ser un primer pas important per als estudiants que dubten anar a l'estranger. Oferix l'oportunitat d'aprofitar eixes relacions i experiència per a crear un format de mobilitat nou i més inclusiu.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota mena d'estudiants, de qualsevol origen, camp d'estudi i cicle.

Els BIP per a estudiants de la Universitat de València suposen el desplaçament a la universitat organitzadora.

Qui ho organitza

Un consorci compost per un mínim 3 universitats de 3 països europeus diferents del programa Erasmus+. Hi ha una universitat organitzadora i diverses participants:

 • La universitat organitzadora s'encarrega de l'organització de la part virtual i és la que rep als estudiants.
 • Les universitats participants són les que envien als seus estudiants.

No existix una relació de BIP. Cada universitat organitzadora es posa en contacte amb les universitats que desitja formen part del consorci, i estes difonen el programa entre l'alumnat de les titulacions als quals va dirigit el BIP.

Qui poden sol·licitar l'ajuda

Podrà demanar l'ajuda estudiants/es matriculat/des a la Universitat de València que complisca els requisits establits en el BIP en el qual desitja participar i, excepte estudiants de doctorat, puga verificar el reconeixement de 3 ECTS amb el seu coordinador/a de mobilitat.

No hi ha un llistat ni un calendari de difusió de BIPs.

Cada BIP té un programa acadèmic d'una àrea d'estudis determinat. Per tant, l'alumnat participant ha de cursar estudis en eixes àrees d'estudi determinades.

La universitat organitzadora convida a les universitats de la seua elecció a través del professorat de l'àrea d'estudi del programa. En cas d'acceptar, les universitats convidades actuaran com a universitat participant.

Les propostes de participació en un BIP s'envien al llarg de l'any a un professorat determinat, sempre de l'àrea d'estudis del BIP. Aquest professor o professora serà el de contacte i responsable d'informar al coordinador o coordinadora de mobilitat de la titulació, així com d'informar el seu alumnat. Per tant, no hi ha un llistat ni un calendari de difusió de BIPs.

Reconeixement ECTS

La participació en un BIP atorga 3 crèdits ECTS a l'estudiantat (component físic i virtual combinat). L'alumnat de titulacions de grau rep estos 3 ECTS dins dels crèdits de participació del seu pla d'estudis. Per a això, s'ha d'acudir a la secretaria del centre en que estiga matriculat, aportant un certificat que acredite l'assistència al BIP. Este certificat l'expedix la universitat organitzadora.

En el cas de l'alumnat de doctorat, els 3 ECTS no es reconeixen en el seu cicle d'estudis. No obstant això, els 3 ECTS han de considerar-se com una guia per a la càrrega de treball de la mobilitat combinada de curta duració a nivell de doctorat.

Enllaços d'interés

How to apply

Applications must be submitted within one of the pre-established deadlines for the call:

 • from September 15 to 29, 2023, both inclusive
 • from December 4 to 18, 2023, both inclusive
 • from April 10 to 25, 2024, both inclusive
 • from June 10 to 25, 2024, both inclusive (deadline enabled exclusively for mobilities that end before July 31, 2024)

The following steps must be followed:

 1. Complete and sign the application form for the call in pdf.
 2. Process the request in this link, Once inside,
 3. Enter with "University User"
 4. In the tab "General" the data to be completed are:
 5. Unit Type: "University Services and Central Services"
 6. Unit Name: "International Relations and Cooperation Service"
 7. Target group: "Erasmus Combined Intensive Programs (BIPs)"

In this pdf you can see how to make the request

 

Grants
 • The beneficiary students will receive a daily aid of 70 euros per day, which will be paid at the end of the international stay.
 • Regardless of the actual duration of the stay, which will be determined by the host institution, a maximum of 7 days of stay will be financed: 5 days for the training activity and 2 additional days of financing for the trip.
 • Check the call for applications for more details on the amount of aid.
Resolution
Subsequent procedures
 1. Before starting your stay abroad:
 1. At the end of the stay abroad:
 1. Complete online the Final Student Report (EU Questionnaire) that will be sent by email to the participating students' email, at the end of the stay.
 2. The documentation of procedures 1 and 2 will be submitted through the Electronic Office, section "My procedures".
 • Entering with the username and password of the UV will appear the file "Erasmus Combined Intensive Programs (BIPs)". The documentation required at any time will be attached through the "Actions/Attach" option.

 

Information Session on BIPs Procedures May 15, 2024