Logo de la Universitat de València Logo Rectorat de la Universitat de València Logo del portal

Data de concessió: 29 de de gener de 1992.

A proposta de: Junta de la Facultat de Dret.

Data de lliurament: 2 de d’octubre de 1992.

Apunt biogràfic:

Manuel Broseta Pont naix a Banyeres de Mariola (Alacant) el 13 d'octubre de 1932.
En 1955 obté la Llicenciatura en Dret per la Universitat Literària de València, cursant els estudis de Dret Mercantil.

Inicia en 1956 la seua carrera universitària en la Càtedra del Professor Garrigues en la Universitat de Madrid, on es doctora, al maig de 1959, amb la qualificació d'Excel·lent cum laude, i en ella sota el magisteri de D. Joaquín Garrigues, ocupa, successivament, plaça de Professor Ajudant de classes pràctiques i, des de 1961, de Professor Adjunt, plaça en la qual succeeix al Professor Olivencia.
El 14 de febrer de 1964 obté la Càtedra de Dret Mercantil de la Facultat de Dret de València.

Entre els anys 1961 i 1965 es fa càrrec de la Secretaria de la Revista de Dret Mercantil, en la qual també substitueix a Manuel Olivencia. Obté en 1964 la Càtedra de Dret Mercantil de la Facultat de Dret de València.
També contribueix decididament a la creació de la Facultat de Ciències Econòmiques a València, participant molt activament en la vida universitària.

En 1974 propicia la formació i assumeix la Presidència de la Junta Democràtica del País Valencià i, seguidament, de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià. En aquesta època forma part de la candidatura a Rector de la Universitat Literària de València, encapçalada per don Joaquín Colomer.

Com a President de la Comissió d'Educació i Cultura de la Cambra alta, impulsa i participa en Comissions d'Investigació Sobre els problemes de la Universitat espanyola i Sobre els problemes de la investigació científica.

En 1985 li és concedida la Creu d'Honor de l'Ordre de Sant Raimundo de Peñafort i és nomenat membre de nombre de l'Acadèmia Valenciana de Legislació i Jurisprudència.

Des de 1987 és Conseller Electiu del Consell d'Estat. En 1990 i per Decret del President de la República Francesa, de data 26 de març de 1990, és nomenat Chevalier dans l'Ordre Nationale de la Légion d'Honneur.

En el seu record, l'Ajuntament de València va erigir una columna, rèplica de les quals delimiten el Claustre de la seu històrica de l'Estudi General de València, en el carrer de la Nau.

Referència: Fundación Profesor Manuel Broseta