Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

Convocatòria de la sessió de la Comissió d'Estatuts de 5 de juny de 2023. Registre Convocatòria.

ANNEX DOCUMENTAL

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió celebrada el 9 de maig de 2023.

Punt 2. Informe sobre la proposta de modificació del Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València.

Reglament vigent.

Certificat de la Comissió de Professorat.

Informe dels Serveis Jurídics.

Punt 3. Informe sobre la proposta de Reglament de selecció i contractació de professorat substitut a la Universitat de València.

Informe dels Serveis Jurídics.