Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

Convocatòria de la sessió de la Comissió d'Estatuts d'1 de juliol de 2021.

ANNEX DOCUMENTAL

Punt 1.- Aprovació, si escau, de l'acta de les sessió celebrada el 26 de maig de 2021.

Punt 2. Informe sobre la proposta de modificació de la composició de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de València.

Informe dels Serveis Jurídics.

Punt 3. Informe sobre la proposta de modificació del Reglament Electoral General de la Universitat de València.

Informe dels Serveis Jurídics.

Punt 4. Informe sobre la proposta de modificació del Reglament de règim intern de la Facultat d'Economia.

Informe dels Serveis Jurídics.