Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

 ANNEX DOCUMENTAL:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) INFORMACIÓ RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A L'ELECCIÓ DE MEMBRES DE DIVERSOS ÒRGANS  i COMISSIONS.

Les candidatures es poden presentar des del dia 7 de juliol fins al dia 19 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDICACIONS PER A LA PRESENCIALITAT:

D'acord amb l'aforament establert en aplicació de les mesures de distància de seguretat i garantint la representació institucional del Claustre, així com la presència dels serveis tècnics, l'aforament resultant ha estat establert per la Mesa del Claustre celebrada el dia 2 de juliol de 2021, distribuint-se per estaments i col·lectius dins de cadascun dels estaments de la manera següent:

- 46 PDI, que seran els degans i les deganes claustrals (13), més un membre del Claustre dels centres en els què el seu degà, degana, director o directora, no siga claustral (ETS d'Enginyeria, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Fisioteràpia, Magisteri i Economia). Els degans i el director hauran de comunicar el nom dels claustrals que assistiran presencialment per correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021.

Els altres 28 membres seran tres claustrals de les facultats d’Economia; Dret; i Medicina i Odontologia; dos claustrals de les facultats de Filologia, Traducció i Comunicació; Psicologia; Ciències Biològiques; Farmàcia; Geografia i Història; ETS d’Enginyeria; i Ciències Socials; i un claustral de les facultats de Física;  Filosofia i Ciències de l’Educació; Magisteri, Ciències Matemàtiques i Química.  Els degans o deganes d'aquestes facultats facilitaran el nom dels claustrals que assistiran presencialment per correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021.

- 18 estudiants o estudiantes distribuïts de la manera següent: 5 del Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), 4 de SAÓ, 3 d’Unió d'Estudiants Valencians i 1 d’Estudiantes en Lucha. El coordinador o la coordinadora dels esmentats grups comunicarà els noms de les persones interessades per correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021.

Els 5 claustrals restants hauran de pertànyer a grups diferents d'aquests i les persones interessades hauran d'enviar un correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021. Si hi haguera més d'una persona interessada per grup o més de tres persones interessades es produirà a realitzar un sorteig per la Secretaria General.

- 8 PAS distribuïts de la manera següent: un claustral per cada un dels col·legis electorals següents: Col·legi electoral núm. 1 (Campus de Blasco Ibáñez), col·legi electoral núm. 2 (Campus de Burjassot Paterna), col·legi electoral núm. 3 (Campus dels Tarongers), col·legi electoral núm. 4 (Servei de Biblioteques i Documentació), col·legi electoral núm. 5 (Col·legis Majors i Serveis Generals); col·legi electoral núm. 6 (Serveis Generals de la Universitat) i dos claustrals del col·legi electoral núm. 7 (Serveis Centrals, SAP, Serveis Jurídics i Unitat d'Igualtat). Les persones interessades hauran d'enviar un correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021.

Si hi haguera més d'una persona interessada d'aquests col·legis electorals es produirà a realitzar un sorteig per la Secretaria General.

- 1 PIF. Les persones interessades hauran d'enviar un correu electrònic a secretaria.general@uv.es abans del 15 de juliol de 2021.

Si hi haguera més d'una persona interessada d'aquest col·legi electoral es produirà a realitzar un sorteig per la Secretaria General.