Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Balança analítica i de precisió monoplat

Balança analítica de precisió monoplat equipada amb “State-of-the-Art” precisió de mesura, repetibilitat, Carcassa estable de material d'ABS, amb pantalla LCD. Aplicacions: compteig, pesada percentatge, formació del valor mitjà. Total net. Interface RS 232 bidireccional. Calibratge extern, carcassa compacta i la seua excel·lent operabilitat des de pesar metalls a, comptar peces o treballar amb substàncies químiques i líquids.

Banyo maria analògic

Bany maria per a regular la temperatura del líquid de 5 °C a 110 °C.

Bioimpressora 3D

Bioimpressora 3D amb sistema de control de temperatura, controlador de dispensador d'aire i compressor d'aire per a materials plàstics.

Cabina d'alta seguretat microbiològica

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de flux laminar de seguretat biològica tipus IIA

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de flux laminar

Cabina de flux laminar vertical OptiMair són útils per a micologia, microbiologia d'aliments, cultiu de cèl·lules vegetals i de mamífers, farmàcia clínica i protocols hospitalaris, sales blanques, indústria farmacèutica on es requereix protecció del producte.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Eppendorf

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Heraeus

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Citòmetre de flux analitzador - BD FACSVERSE

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux analitzador - BD LSR Fortessa X-20

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux separador

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

L'equip posseeix un sistema de separació cel·lular permetent la separació física d'una determinada població amb diferents nivells de puresa. Permet la separació en condicions d'esterilitat.

Comptador automàtic de cèl·lules

Llig i reprodueix el comptatge total de cèl·lules i realitza una correlació de cèl·lules vives/mortes en un sol pas. Obtenció de resultats en 30 segons.

Espectrofluorímetre

Mesurament de longitud d'ona múltiple sense filtres. per a la quantificació de proteïnes, per a quantificació d'ADN, ELISA, de biologia molecular.

Espectrofotòmetre de baixos volums

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Espectrofotòmetre

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - Heracell 150i

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO18AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO19AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 per a organoids

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Sistema autozero automàtic per a un control exacte i permanent. Entrada de CO₂ amb filtre biològic.

Incubador hipòxia 5% CO₂ 21%O2

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Microcentrífuga refrigerada

Microcentrífuga refrigerada per a tubs de 1,8mL.

Microscopi invertit

Microscopi invertit amb contrast de fases, 4 objectius de 5X, 10X, 20X i 40X. Amb càmera i monitor acoblats.

Tanc de N2

Recipient criogènic per a magatzematge de línies cel·lulars.

Termociclador

La Reacció en Cadena de la Polimerasa (RCP) anomenada en anglés Polymerase Chain Reaction (PCR) és una tècnica per a amplificar àcids nucleics in vitro, emulant el procés de replicació natural de l'ADN. L'amplificació per PCR s'aconsegueix utilitzant un termociclador elevant i baixant la temperatura de les mostres en un bloc tèrmic en cicles de passos programats.

Ultra Centrífuga

Centrifuga per a separació de mostres que requerisquen grans velocitats de centrifugació.