Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

TARIFES 2023

  USUARIS INTERNS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana) 22.52€
 • Utilització TANC N2   5.12€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 2.56€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  15.36€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:

                  amb control de Tª i CO2  21.08€

                  sense control de Tª i CO2  18.98

                  utilització de Software 3.95€

 

 USUARIS CONCERTATS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana)  29.45€
 • Utilització TANC N2  6.7€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 3.35€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  20.01€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:
 •                   amb control de Tª i CO2  29.51€

                    sense control de Tª i CO2  26.57€

                    utilització de Software 5.54€

 USUARIS EXTERNS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana)  34.65€
 • Utilització TANC N2  7.9€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 3.94€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  24€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:
 •                   amb control de Tª i CO2  42.2€

                    sense control de Tª i CO2 37.95

                    utilització de Software 7.9€

Per a la resta de fungibles i consumibles, el preu es fixa d’acord amb el preu que estableix el proveïdor.

UTILIZACIÓN BIOIMPRESORA 3D (COSTE POR HORA DE PROCESO, MÍNIMO 3H):

USUARIO INTERNO: 1.28€

USUARIO CONCERTADO: 1.67€

USUARIO EXTERNO: 1.97€

TARIFES SERVEI DE CITOMETRIA DE LA UCIM 2023

        Preu usuaris INTERNS Preu usuaris CONCERTATS Preu usuaris EXTERNS
Utilització CITÓMETRES (15 minuts)
FORTESSA
FORTESSA 1 làser 5,62 € 7,86 € 11,24 €
FORTESSA 1 làser amb tècnic 8,27 € 11,58 € 16,54 €
FORTESSA 2 làser 6,14 € 8,60 € 12,29 €
FORTESSA 2 làser amb tècnic 8,79 € 12,31 € 17,59 €
FORTESSA 3 làser 6,67 € 9,33 € 13,34 €
FORTESSA 3 làser amb tècnic 9,32 € 13,05 € 18,64 €
FORTESSA 4 làser 7,19 € 10,07 € 14,39 €
FORTESSA 4 làser amb tècnic 9,84 € 13,78 € 19,69 €
FORTESSA 5 làser 7,72 € 10,80 € 15,44 €
FORTESSA 5 làser amb tècnic 10,37 € 14,52 € 20,74 €
             
FACS VERSE
VERSE  6,41 € 8,97 € 12,81 €
VERSE amb tècnic 9,08 € 12,72 € 18,17 €
             
Utilització FACS ARIA III amb tècnic (30 minuts)
Encesa i alineament FACS ARIA (per usuari/dia) 8,40 € 8,40 € 8,40 €
FACS ARIA 1 làser 21,39 € 29,95 € 42,79 €
FACS ARIA 2 làser 22,44 € 31,42 € 44,89 €
FACS ARIA 3 làser 23,49 € 32,89 € 46,99 €
FACS ARIA 4 làser 24,54 € 34,36 € 49,09 €
FACS ARIA 5 làser 25,59 € 35,83 € 51,19 €
             
MACSxpress Separator (Separador cel·lular magnètic)
Per dia 4,20 € 5,88 € 8,40 €
             
Citometria de imatge AMNIS amb tècnic (30 minuts) 
AMNIS 15,75 € 22,05 € 31,50 €
             
Citómetre Físic W8  (30 minuto) 
W8 12,81 € 17,93 € 25,62 €
W8 amb tècnic 18,17 € 25,43 € 36,33 €
             
Altres serveis (per hora)
Anàlisi de resultats FORTESSA (per hora) 22,26 € 31,16 € 44,52 €
Anàlisi de resultats VERSE (per hora) 25,41 € 35,57 € 50,82 €
Assessorament 17,06 € 23,89 € 34,13 €
Import a facturar per incompareixença de la persona usuària que haja reservat el citòmetre. 3,15 € 3,15 € 3,15 €