Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

TARIFES 2019

  USUARIS INTERNS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana) 18.29€
 • Utilització TANC N2   4.59€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 2.48€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  14.64€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:

                  amb control de Tª i CO2  24€

                  sense control de Tª i CO2  20€

                  utilització de Software 5€

 

 USUARIS CONCERTATS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana)   22.22€
 • Utilització TANC N2  5.66€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 3.06€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  17.75€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:
 •                   amb control de Tª i CO2  30€

                    sense control de Tª i CO2  25€

                    utilització de Software 6.25€

 USUARIS EXTERNS

 • Utilització INCUBADOR CO2 (quota setmana)  44.47€
 • Utilització TANC N2  11.32€ ( preu per usuari i per caixa de congelació).
 • Utilització instalacions cultius 6.12€ (preu per usuari i per setmana d´utilització del servei).
 • Utilització INCUBADOR HIPOXIA (quota setmana)  35.50€
 • Plataforma Automatitzada per al Fenotipat Cel.lular:
 •                   amb control de Tª i CO2  48€

                    sense control de Tª i CO2  40€

                    utilització de Software 10€

Per a la resta de fungibles i consumibles, el preu es fixa d’acord amb el preu que estableix el proveïdor.