Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Plataforma Epigenètica i Genotipatge 2022

1. Clients interns*.

Metilació Epityper:
Tractament DNA = 4 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1300 euros + 40 euros per amplicó.
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1150 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2300 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2050 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 240 euros.
 
Piroseqüenciació: 6 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 70 euros/hora
 

2. Clients concertats*.

Metilació Epityper:
Tractament DNA = 4,5 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1350 euros + 40 euros per amplicó.
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1200 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2400 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2100 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 250 euros.
 
Piroseqüenciació: 6,5 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 80 euros/hora

3. Clients Externs*.

A aquests preus se’ls afegirà el 21% corresponent a l’IVA.

Metilació Epityper:
Tractament DNA = 5 euros per mostra.
Preu per xip (384 reaccions) = 1400 euros + 40 euros per amplicó
 
Genotipatge Iplex Gold:
Preu per xip (384 reaccions) = 1250 euros + 30 euros per SNP analitzat.
 
Oncofocus:
Preu per xip (384 reaccions) = 2500 euros.
 
Iplex Sample Id:
Preu per xip (384 reaccions) = 2200 euros.
 
Lectura de xip:
Preu per xip (384 reaccions) = 260 euros.
 
Piroseqüenciació: 7 euros/mostra
 
Assessorament i Anàlisis de dades: 90 euros/hora.
 

4. Taxes especials

Taxa Urgència: Esta taxa s’aplicarà a qualsevol de les tarifes anteriors quan l’usuari sol∙licite que el servei es realitze en un curt espai de temps, el qual supose un esforç extra per part del personal del laboratori, així com, una priorització en l’ordre en el que es realitzen cadascun dels projectes en curs en el mateix.

- Taxa d’urgència= 300 € per xip.

L’aplicació de qualsevol d’aquesta taxa haurà de ser acordada prèviament amb els usuaris i estarà reflectida en el pressupost.

* El preu de l’anàlisi de cadauna d’aquestes aplicacions es pot veure incrementat per altres despeses fungibles que depenen de les mostres en qüestió. L’import d’aquestes despeses serà determinat segons el preu de cost i es veurà subjecte a les variacions que el proveïdor impose.
 

Plataformes Arrays i Seqüenciació 2022

SERVEIS

Preu usuaris interns

Preus usuaris concertats

Preu usuaris externs

Affimetrix:

Amplificació, marcatge, hibridació i lectura del xip

45 €/mostra

55€/mostra

65 €/mostra

Despeses fungibles (xips, reactius de laboratori, informàtic)

Cost*

Cost*

Cost*

Preparació de llibreries Illumina:

mRNA-Seq (polyA)

110 €

160 €

220 €

Small RNA-Seq

160 €

195 €

280 €

DNA-Seq

105 €

150 €

200 €

Altre tipus de llibreria: Methyl-Seq, ChIp-Seq, Exoma, Low input/Single cell, amplicons, panels

Consulteu*

Consulteu*

Consulteu*

Run NextSeq 550:

Mid Output kit 150 cycles (130 M reads)

1.563,65 €

1.633,65 €

2.148,65 €

Mid Output kit 300 cycles (130 M reads)

2.516,36 €

2.619,36 €

3.486,36 €

High Output kit 75 cycles (400 M reads)

2.049,02€

2.085,02 €

2.479,02 €

High Output kit 150 cycles (400 M reads)

3.708,00 €

3.787,00 €

4.398,00 €

High Output kit 300 cycles (400 M reads)

5.914,27 €

6.026,27 €

6.989,27 €

Bioanalitzador Agilent

RNA nano / DNA 1000 (12 mostres / xip)

60 €

72 €

108 €

Small RNA / HS DNA (11 mostres / xip)                                      

88 €

99 €

132 €

PCR quantitativa:

Ús de l‘equip per placa

3,25 €

5,50 €

 

*El preu es fixarà de forma individualitzada per a cada treball proposat.

En tots els casos, es realitzarà una valoració personalitzada del treball sol·licitat, tenint en compte la complexitat de l’estudi.