Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

L'assistència al 70% de les classes de tot el curs acadèmic (els dos quadrimestres) permetrà l'obtenció d'1 crèdit ECTS als estudiants.

CURS 2020 - 2021

CAMPUS Lloc Dies Horari Professor E-mail
Blasco Ibáñez Sala d'armes Govern Militar Dimarts i dijous 18:30 a 20:00 h Javier García javier.garcia-delgado@uv.es

Número máxim d'estudiants: 15

Número mínim d'estudiants: 10

Preu Comunitat Universitària: 32,00 €/quadrimestre

Preu externs: 32,00 €/quadrimestre + Targeta Esportiva (es sol·licita per Automatricula)

1er Quadrimestre: 1 Octubre 2020 al 31 gener 2021
2n Quadrimestre: 22 març 2021 al 30 juny 2021

Inscripció (instruccions)