Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Instruccions per a reservar instal·lacions

També es podrà accedir mitjançant l'adquisició d'un tíquet o d'un abonament de 10 tíquets, disponibles en les màquines expendedores que hi ha en les entrades de les instal·lacions de Blasco Ibáñez i Tarongers, i per internet en l'adreça https://uv.i2a.es/CronosWebVa/Login, picant en el botó "Entrar sense identificar-se".

L'ús de les pistes i instal·lacions es farà amb la roba (peça superior i peça inferior) i calçat adequats per a cada modalitat esportiva. No és permès anar sense samarreta. Als camps de gespa els únics tacs permesos són de goma, no recanviables ni d'alumini.

 

 • RESERVA DE PISTES DE PÀDEL I TENNIS

 1. Les pistes de tennis i pàdel únicament es podran reservar pels usuaris/es que estiguen en possessió de la targeta de la Universitat de València (estudiants, PAS i PDI) de la targeta esportiva de la UV o de la Targeta d'Accés, en situació de “activa”.
 2. És obligatori que l'usuari/a que realitza la reserva siga un dels jugadors que va a participar en la partida. L'ús fraudulent de la targeta per a realitzar reserves sense la participació en el joc de la persona que ha reservat comportarà el bloqueig de la seua targeta en el control d'accés a les instal·lacions.
 3. Per tal de garantir una correcta utilització de les pistes, s'estableixen les limitacions següents:
  1. Pistes de tennis: la reserva es limita a un máxim de 2 hores per usuari/dia i 4 hores per usuari/setmana.
  2. Pistes de pàdel: la reserva es limita a un màxim de 1,5 hores per usuari/dia i 4,5 hores per usuari/setmana.
 4. Les reserves de les pistes es realitzaran per internet, amb una antelació màxima de 7 dies, d'acord amb el procediment disponible en l'enllaç següent: https://uv.i2a.es/CronosWebVa/Login
 5. Enllaç a la GUIA PER A LA RESERVA DE PISTES DE TENNIS I PÀDEL.
 6. També es podrán reservar les pistes en les pròpies instal·lacions del campus de Tarongers i Blasco Ibáñez, mitjançant les màquinas expendedores situades en els accessos a les instal·lacions esportivas esmentades. En el cas dels usuaris/es amb targeta esportiva, la utilització de les màquines expendedores requereix la validació prèvia de la contrasenya en l'enllaç https://uv.i2a.es/CronosWebVa/Login
 7. L’us de les pistes requerirà la reserva prèvia i el pagament del preu de reserva d’ús puntual indicat en el Reglament de Execució Pressupostaria de la UV i en la WEB del Servei d’Esports. El pagament es realitzarà exclusivament mitjançant targeta bancària a través d'internet o de les màquines expendedores.
 8. Els i les estudiants de la UV amb matrícula activa podran utilitzar les pistes sense reserva prèvia ni pagament, sempre que aquestes estiguen lliures i no hagen estat reservades.
 9. La utilització de les pistes per usuaris que no siguen estudiants en actiu de la UV, sense haver realitzat la reserva prèvia, podrà comportar el bloqueig de la seua targeta en el sistema d'accés a les instal·lacions esportives de la Universitat de València.
 10. MODIFICACIÓ DE LA RESERVA PER MOTIUS PERSONALS: Les reserves realitzadas es podrán CANVIAR DE DATA I HORA, per motius personals, UNA ÚNICA VEGADA, amb una antelació mínima de 6 hores abans de l'nici de l'hora reservada, mitjançant els telefons següents (la data de la nova reserva tindrá un límit temporal de 7 dies des de la data de la trucada telefònica:
  • Telèfon Campus de Blasco Ibáñez: 963983236 (Ext. 52030)
  • Telèfon Campus de Tarongers: 963828844
 11. INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES: en caso de inclemència meteorológica que impossibilite el desenvolupament de la partida, es podrà:
  • Sol·licitar el canvi de la data i hora de la reserva, mitjançant els telèfons indicats en el punt anterior
  • Sol·licitar l'anul·lació de la reserva i la devolució del l'import abonat, conforme al procediment indicat en el punt següent.
 12. ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA I DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT: es podrà sol·licitar l'anul·lació de la reserva i la devolució de l'import abonat, per inclemències metorològiques o per motius personals, com s'indica a continuació:

 

 • RESERVA D'ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 1. Les altres instal·lacions esportives es podran reservar per:
  1.  usuaris/es que estiguen en possessió de la targeta de la Universitat de València (estudiants, PAS i PDI), de la targeta esportiva de la UV o de la Targeta d'Accés, en situació d'“activa”. És obligatori que l'usuari/a que realitza la reserva siga un dels jugadors que va a participar en la partida. L'ús fraudulent de la targeta per a realitzar reserves sense la participació en el joc de la persona que ha reservat comportarà el bloqueig de la seua targeta en el control d'accés a les instal·lacions.
  2.  clubs esportius, entitats sense ànim de lucre, organismes no gubernaments, organismes de l'administració pública i entitats privades.
 2. Les reserves es sol·licitaran per correu electrònic, mitjançant l'adreça sesportesp@uv.es, amb una antelació mínima de 5 dies laborables (dilluns a divendres), adjuntant l’imprès de sol·licitud, degudament complimentat.
 3. El Servei d’Esports, revisada la instal·lació sol·licitada i la seua disponibilitat, comunicarà per correu electrònic al sol·licitant el preu del lloguer i l’informarà de la limitació d’accés a les instal·lacions.
 4. El sol·licitant haurà d’enviar el justificant de la transferència bancària realitzada al compte:
 • Universitat de València
 • BANC DE SANTANDER  ES16 0049 1827 8122 1040 0038
 1. Una vegada rebut el justificant, es confirmarà la reserva al sol·licitant per correu electrònic.

El lloguer o reserva de les instal·lacions és per a practicar un esport. En cap cas s’impartiran classes, entrenaments dirigits per persones o entitats alienes a la UV o altres activitats diferents.

AVÍS: El sol·licitant d'una reserva queda obligat a mantenir en perfecta conservació l'espai i les instal·lacions cedides, i és responsable dels danys, detriments o deterioraments causats pels jugadors o pels espectadors, així com dels danys que puqueren ocasionars-e por un us inadecuat de les instal·lacions o equips de la Universitat de València utilitzats, així como de la responsabilitat civil derivada del seu ús.També serà responsable de les despeses de neteja extraordinàries generades.

 • RESERVES AL CAMPUS DE BURJASSOT

El Servei d'Esports no disposa d'instal.lacions pròpies al Campus de Burjassot, però existeix un conveni amb l'Ajuntament de Burjassot pel qual, amb la presentació del carnet de la UV quan es realitza el pagament, se us aplica un descompte del 50% a les taxes de lloguer. 

INSTAL·LACIONS:

 1. Al Poliesportiu Municipal: pistes de Futbol Sala, Bàsquet, Frontó, Tenis, Futbol 7, Futbol 11 i Minibàsquet. Reserves al telèfon 96 364 34 65.
 2. Al Pavelló Cobert: Futbol Sala i Bàsquet (actualment no es poden fer servir per ser centre de vacunació. Es preveu que al setembre es trobarà disponible). Reserves al telèfon 96 390 13 98.

 

 • AFORAMENTS MÀXIMS
 
INSTAL.LACIÓ AFORAMENT
BÀSQUET 16
CAMP DE TIR AMB ARC

15

FUTBOL 32
FUTBOL SALA 16
FUTBOL 7 20
PÀDEL 4
TENIS 4
VOLEIBOL 16
VOLEI PLATJA 10