Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Programa de Pràctiques

Programa de pràctiques.

Les pràctiques són una proposta per a la formació contínua i un camí per a tractar d'accelerar la inserció professional de l'estudiantat. El programa de pràctiques en el Servei d'Esports permet a l'estudiantat de les famílies professionals i àrees de coneixement vinculades a la indústria de l'esport, complementar la formació teòrica adquirida durant la seua formació superior, amb la formació pràctica.

Nivells i àrees de coneixement:

Acollida estudiantat d'UV de grau i màster (Educació física, fisioteràpia, nutrició, comunicació audiovisual, etc.).

Acollida alumnat cicles formatius de grau superior de centres públics (família professional d'activitats físic esportives, família p. arts gràfiques, etc.).

Mobilitat d'estudiantat a través d'estudis específics:

                 Màster AF Adaptada Universitat de Porto.

                 Màster Internacional AF Adaptada Universitat de Lovaina.

Mobilitat de professionals i estudiantat a través de la European Network of Academic Sports Services -ENAS - (Xarxa Europea de Serveis d'Esport Universitaris) i altres entitats.

Informació: miguel.torregrosa@uv.es