Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Reserva d'instal·lacions (Quotes d'utilització)
Pista de tennis Tarifa/hora
Reserva de pista 5,50€
Llum artificial (1 hora) 5,00€
Pistes de pàdel Tarifa/1,5 hores
Reserva de pista 8,50€
Llum artificial (1,5 hores) 7,50€
PIsta de volei platja Tarifa/1,5 hores
Membres C.U. 12,60€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 31,50€
Llum artificial (1,5 hores) 9,00€
Futbol sala, handbol, volei, bàsquet Tarifa/hora
Membres C.U. 21,00€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 42,00€
Llum artificial (1 hora) 10,00€
Camp de futbol - 7 Tarifa/1'5 hores
Membres C.U. 34,25€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 68,50€
Llum artificial (1,5 hores) 10,00€
 Camp de futbol - 11 Tarifa/2 hores
Membres C.U. 52,50€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 105,00€
Llum artificial (2 hores) 20,00€
Camp de tir amb arc Tarifa 1 hora
Membres C.U. 31,50€
Usuaris externs 63,00€
Instal·lacions cobertes
Tatami Tarongers (1/2 sala) (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 31,25€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 62,50€
Sales aeròbic, verda, musculació, fusta i blava (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 40,50€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 81,00€
 Frontó Campus Blasco Ibáñez (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 15,00€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 30,00€
 Pistes de bàsquet, volei Aulari Campus Blasco Ibáñez (sempre amb llum artificial) Tarifa/hora
Membres C.U. 50,00€
Usuaris externs (inclou l’entrada a les instal·lacions) 100,00€
 Pavelló Tarifa/hora
Pista central: Membres C.U. 75,00€
Pista central: Usuaris externs  (inclou l’entrada a les instal·lacions) 150,00€
Aula 15,00€
 Altres prestacions Tarifa
Lloguer d'armariets 13,00€/anuals
Duplicat clau armariet 5,00€
Massatge Shiatsu (1/2 hora) 21,00€

Informació completa de les taxes per a l'any 2023