Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

LLOGUER D'ARMARIETS (nous usuaris)

RENOVACIÓ DE LLOGUER D'ARMARIETS

DUPLICAT DE CLAUS

 

 

LLOGUER D'ARMARIETS

Termini: des del 16 de setembre

Import: 12,00 €

Període de lloguer: del 16 de setembre al 31 de juliol

PROCEDIMENT

  1. Sols per als armariets del Campus de Blasco Ibáñez es necesari contactar previament, presencialment o per telèfon, amb la Consergeria perquè ens confirmen si hi ha armariets lliures i ens assignen un número .
    • Campus de Blasco Ibáñez 96 398 32 36
  2. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo des del web del SEF. SOL.LICITUD LLOGUER ARMARIET
  3. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent a la màquina expenedora del Servei d'Educació Física i Esports amb targeta bancària. A la màquina cal seleccionar ALTRES - Lloguer Anual Armariet.
  4. La reserva no estarà confirmada fins que no es pague la taxa i es presente l'imprés de sol.licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament, a la consergeria del campus que corresponga.

RENOVACIÓ DEL LLOGER D'ARMARIETS

Termini: de l'1 al 15 de setembre

Import: 12,00 €

Període de lloger: del 16 de setembre al 31 de juliol.

PROCEDIMENT

  1. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo des del web del SEF. Recordeu que és necesari posar el número de l’armariet. SOL.LICITUD RENOVACIÓ ARMARIET
  2. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent a la màquina expenedora del Servei d'Educació Física i Esports amb targeta bancària. A la màquina cal seleccionar ALTRES - Lloger Anual Armariet.
  3. La reserva no estarà confirmada fins que no es realitze l'ingrés de la taxa corresponent i es presente l'imprès de la sol·licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament. La presentació es pot fer presencialment,  a la Consergeria del campus escaient, o per correu electrònic:

DUPLICAT DE CLAUS

Si l'usuari perd la clau haurà de sol.licitar un duplicat d'aquesta a la Consergeria corresponent. Primer és necessari pagar la taxa de 4 € a la màquina expenedora ALTRES - Duplicat Clau Armariet.