Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

LLOGUER D'ARMARIETS (nous usuaris)

RENOVACIÓ DE LLOGUER D'ARMARIETS

DUPLICAT DE CLAUS

 

 

LLOGUER D'ARMARIETS

Termini: des del 15 de setembre

Import: 13,34 €

Període de lloguer: del 15 de setembre al 31 de juliol

PROCEDIMENT

 1. És necesari contactar previament, presencialment o per telèfon, amb la Consergeria perquè  confirmen si hi ha armariets lliures i  assignen un número.
  • Campus de Blasco Ibáñez 96 398 32 36
  • Campus de Tarongers  96 382 88 46
 2. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo des on line. SOL.LICITUD LLOGUER ARMARIET
 3. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent, amb targeta bancària, mitjançant les màquines expendedores que hi ha a les entrades a les instal·lacions, o en les consergeries.
 4. La reserva no estarà confirmada fins que no es pague la taxa i es presente l'imprés de sol.licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament, a la consergeria del campus que corresponga.

RENOVACIÓ DEL LLOGER D'ARMARIETS

Termini: del 15 al 30 de setembre

Import: 13,30 €

Període de lloger: del 15 de setembre al 31 de juliol.

PROCEDIMENT

 1. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo online. Recordeu que és necesari posar el número de l’armariet. SOL.LICITUD RENOVACIÓ ARMARIET
 2. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent amb targeta bancària, mitjançant les màquines expendedores que hi ha a les entrades a les instal·lacions, o en les consergeries.
 3. La reserva no estarà confirmada fins que no es realitze l'ingrés de la taxa corresponent i es presente l'imprès de la sol·licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament. La presentació es pot fer presencialment,  a la Consergeria del campus escaient, o per correu electrònic:

DUPLICAT DE CLAUS

Si l'usuari perd la clau haurà de sol.licitar un duplicat d'aquesta a la Consergeria corresponent. Primer és necessari pagar la taxa de 5,13 € a la màquina expenedora ALTRES - Duplicat Clau Armariet.