Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

LLOGUER D'ARMARIETS (nous usuaris)

RENOVACIÓ DE LLOGUER D'ARMARIETS

DUPLICAT DE CLAUS

 

 

LLOGUER D'ARMARIETS

Termini: des del 16 de setembre

Import: 12,00 €

Període de lloguer: del 16 de setembre al 31 de juliol

PROCEDIMENT

  1. Sols per als armariets del Campus de Blasco Ibáñez es necesari contactar previament, presencialment o per telèfon, amb la Consergeria perquè ens confirmen si hi ha armariets lliures i ens assignen un número .
    • Campus de Blasco Ibáñez 96 398 32 36
  2. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo des del web del SEF. SOL.LICITUD LLOGUER ARMARIET
  3. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent al Control d’Accés del Servei d’Esports, mitjançant targeta bancària.
  4. La reserva no estarà confirmada fins que no es pague la taxa i es presente l'imprés de sol.licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament, a la consergeria del campus que corresponga.

RENOVACIÓ DEL LLOGER D'ARMARIETS

Termini: de l'1 al 15 de setembre

Import: 12,00 €

Període de lloger: del 16 de setembre al 31 de juliol.

PROCEDIMENT

  1. Demanar l’imprés a la Consergeria corresponent o emplenar-lo des del web del SEF. Recordeu que és necesari posar el número de l’armariet. SOL.LICITUD RENOVACIÓ ARMARIET
  2. Fer efectiu el pagament de la taxa corresponent al Control d’Accés del Servei d’Esports, mitjançant targeta bancària..
  3. La reserva no estarà confirmada fins que no es realitze l'ingrés de la taxa corresponent i es presente l'imprès de la sol·licitud, degudament signat, junt al justificant de pagament. La presentació es pot fer presencialment,  a la Consergeria del campus escaient, o per correu electrònic:

DUPLICAT DE CLAUS

Si l'usuari perd la clau haurà de sol.licitar un duplicat d'aquesta a la Consergeria corresponent. Primer és necessari pagar la taxa de 4 € a la màquina expenedora ALTRES - Duplicat Clau Armariet.