Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Campus de Burjassot
Grup Lloc Dies Horari Professor/a Observacions

Taichí 1

Poliesportiu Camp bàsquet coberta Dilluns i dimecres 13:15 - 14:45 Magda Chiralt ALLARGAT EL 2N QUADRIMESTRE FINS AL 23/07/2021 . No hi ha dutxes ni vestuaris

*Nombre d'alumnes per grup: 8. Nombre mínim d'alumnes per grup: 5
Per realitzar aquesta activitat cal pertànyer a la comunitat universitària UV o estar en possessió de la Targeta Esportiva.

Més informació:

Servei d'Educació Fisica i Esports. Campus de Burjassot  
Edifici junt al Gabinet Médic
Teléfono 96 354.45.76
Fax 96/ 354.32.88